Rada Kvality FZS

Členové RK FZS

Vedení skupiny: Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA (proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy FZS)

Členové:

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA – FZS ZČU v Plzni/KFE

Mgr. Šárka Stašková – FZS ZČU v Plzni/KFE

PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D., MBA  – FZS ZČU v Plzni/KOS

PhDr. Petra Bejvančická – FZS ZČU v Plzni/KOS

Mgr. Stanislava Reichertová - FZS ZČU v Plzni/KAZ

Ing. Kateřina Bršlicová - FZS ZČU v Plzni/KAZ