Prijimacky_banner_2

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Do 31. března 2022 stačí podat E-přihlášku, přihlášku následně vytisknout, s předepsanými doklady ji zaslat nejdéle do 15. 4. 2022 na fakultu a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Co je potřeba k podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě zdravotnických studií lze podat pouze elektronicky.

Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení je stanoven od 13.12.2021 do 31. 3. 2022.

Okamžikem uložení elektronické přihlášky do systému je s uchazečem zahájeno přijímací řízení. V případě podání více přihlášek je nutné u přihlášek zvolit prioritní program.

Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na http://eprihlaska.zcu.cz a další informace jsou zveřejněny v rozhodnutí děkana o přijímacím řízení [PDF]

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení kontaktuje studijní oddělení FZS.

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení  37763 3710

Bc. Petr Nový - Studijní referent pro bakalářské studium 37763 3716

Jana Legíňová - Studijní referentka pro bakalářské studium 37763 3709

PODPŮRNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z BIOLOGIE ČLOVĚKA

 V  případě zájmu zašlete částku 500,-Kč na:

  • číslo účtu - 4811530257/0100
  • variabilní symbol - 534005
  • jako specifický symbol uvádějte Vaše mobilní číslo bez předvolby!
  • potvrzení o platbě zašlete na e-mail lkrejci@fzs.zcu.cz do předmětu zadat text: Studijní podklady potvrzení

 

Kontaktní osoba 

Lenka Krejčí
lkrejci@fzs.zcu.cz
377 633 701

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ  K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z BIOLOGIE ČLOVĚKA

Přihlašování na kurz v roce 2022 bylo již uzavřeno.