prijimacky_banner_3

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Od 11. 12. 2023 do 31. 3. 2024 stačí podat E-přihlášku, přihlášku následně vytisknout, s předepsanými doklady ji zaslat nejdéle do 12. 4. 2024 na fakultu a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Co je potřeba k podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě zdravotnických studií lze podat pouze elektronicky.

Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení je stanoven od 11.12.2023 do 31. 3. 2024. Přihlášku následně vytiskněte, s předepsanými doklady ji zaslat nejdéle do 12. 4. 2024 na fakultu a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.

Okamžikem uložení elektronické přihlášky do systému je s uchazečem zahájeno přijímací řízení. V případě podání více přihlášek je nutné u přihlášek zvolit prioritní program.

Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na http://eprihlaska.zcu.cz a další informace jsou zveřejněny v dokumentech výše.

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení kontaktuje studijní oddělení FZS.

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení  37763 3710

Bc. Petr Nový - Studijní referent pro bakalářské studium 37763 3716

Jana Legíňová - Studijní referentka pro bakalářské studium 37763 3709

PODPŮRNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z BIOLOGIE ČLOVĚKA

Informace k podpůrným materiálům a elektronickému přípravnému kurzu Biologie člověka budou k dispozici od 30.1.2024.