Prijimacky_banner_2

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Co je potřeba k podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě zdravotnických studií lze podat pouze elektronicky.

Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven do 31. 3. 2021.

Okamžikem uložení elektronické přihlášky do systému je s uchazečem zahájeno přijímací řízení. V případě podání více přihlášek je nutné u přihlášek zvolit prioritní program.

Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na http://eprihlaska.zcu.cz a další informace jsou zveřejněny v rozhodnutí děkana o přijímacím řízení [PDF]

a jeho dodatku [PDF]

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení kontaktuje studijní oddělení FZS.

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení  37763 3710

Bc. Petr Nový - Studijní referent pro bakalářské studium 37763 3716

Jana Legíňová - Studijní referentka pro bakalářské studium 37763 3709

PODPŮRNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z BIOLOGIE ČLOVĚKA

Přípravný kurz

Registrace na přípravný kurz byla ukončena 24. února 2021.

Fakulta zdravotnických studií organizuje pro zájemce o studium přípravný kurz.