FZS_Titulni_banner

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na e-přihlášce. Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven do 31. 3. 2021. Součástí je podepsaná vytištěná přihláška.
Studujte na FZS Přijímací řízení

Novinky z fakulty

Pozvánky ze ZČU

Main invitation default image

Studium