Péče o zdraví a bezpečnost populace

Výzkumné téma: Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací
Personální zajištění: Mgr. Stanislava Reichertová, Mgr. Lenka Krausová

Výzkumná téma: Zefektivňování přípravy zdravotníků využitím virtuální reality
Personální zajištění: Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Výzkumné téma: Inteligentní komponenty, telemetrie, telemedicína a telezdravotnictví
Personální zajištění: prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D., Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Výzkumné téma: Rovnost a přístup ke zdravotní péči pro osoby s intelektovým postižením
Personální zajištění: Mgr. Šárka Káňová, Ph.D., Mgr. Lenka Kroupová, Mgr. Aneta Boháčová, Ph.D.

Výzkumné téma: Zdravotní gramotnost v oblasti prevence infekčních onemocnění 
Personální zajištění: PhDr. Jana Horová, Ph.D.

Sportovní vědy

Výzkumné téma: Měření pohybových akcí ve sportu inverzní dynamikou a kinematikou
Personální zajištění: Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA, Ing. Vít Nováček, Ph.D.

(Komunitní) porodní asistence a duševní zdraví žen

Výzkumná témata: Interdisciplinární přístup ke screeningu tokofobie a Aplikace revidované škály porodní spokojenosti (BSS-R)
Personální zajištění: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D., PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D., Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Výzkumné inovace v protetice

Výzkumné témata: Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci a 3D tisk protetických náhrad 
Personální zajištění: Mgr. Rita Firýtová, Mgr. Bc. Markéta Maurer,

Výzkumná témata: Analytické výpočetní metody přesné registrace statických a dynamických mezičelistních vztahů a Vývoj aditivní výroby prototypu registračních prostředků pro úplnou digitalizaci výroby totální snímatelné zubní náhrady 3D tiskem 
Personální zajištění: MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D., MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D., Mgr. Bc. Markéta Maurer,

Neurorehabilitace a kognitivně motorická interference

Výzkumné témata: Peroneální funkční elektrická stimulace v neurorehabilitaci a Kognitivně - motorická interferenceDetekce mírné kognitivní poruchy během lokomoce
Personální zajištění: Mgr. Iva Hereitová, Mgr. Tomáš Votík, Mgr. Petra Poková, Mgr. Rita Firýtová