ERASMUS+ DOKUMENTY

Erasmus +

Erasmus_logo

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, který je určen pro rozvoj evropské spolupráce a posílení evropských hodnot na úrovni vysokého školství.

Kam mohu vycestovat?

The countries involved in the programme are:

  • členské státy Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie)

  • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • také Turecko a Makedonie

Mobilita do Švýcarska není přes program Erasmus+ možná.

Spolupráce probíhá na základě interinstitucionálních smluv, prostřednictvím nichž se partneři dohodnou na výměně studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců. Fakulta zdravotnických studií má v současné době uzavřeny smlouvy s více jak dvaceti partnerským institucemi v zemích Evropské unie.

Kdo může vycestovat?

Student
Akademický pracovník
Zaměstnanec

Jaký typ pobytu lze zvolit?

Studijní pobyt             (student)
Praktická stáž              (student)
Výukový pobyt            (akademik)
Školení                        (akademik, zaměstnanec)

Jaká je výše finanční podpory?

Studenti mohou získat stipendium ve výši od 330 do 660 EUR na měsíc v závislosti na tom,  zda jedou na studijní pobyt nebo stáž a do jaké země vyjíždějí.

Finanční podpora akademických pracovníků a zaměstnanců se také liší podle země, délky a účelu pobytu a pohybuje se od 73,5 EUR – 170 EUR na den.