Školení zaměstnanců

Zaměstnanci FZS ZČU mají možnost získat grant programu Erasmus+ na školení. Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol.

Cílem je výměna zkušeností, získání nových vědomostí a dovedností  a jejich využití na FZS ZČU.

Podmínky programu

Účastníkem školení může být pedagogický, administrativní a jiný pracovník, který je
v pracovněprávním vztahu se ZČU Plzeň.

Délka školení jsou 2 pracovní dny - 2 měsíce bez doby cestování. Pobytové náklady mohou být hrazeny i na jeden den před a po školení, které jsou určené na dopravu na a ze školení.

Přijímající organizací musí být:

  • VŠ instituce, které byla udělena Listina programu Erasmus pro VŠ vzdělávání
    (pro školení s ní nemusí být podepsaná meziuniverzitní smlouva)
  • jakákoli veřejná nebo soukromá organizace činná na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží

Výběrové řízení je vyhlašováno vždy v dubnu/květnu každého kalendářního roku pro zájemce o školení probíhající v následujícím akademickém roce.

Školení probíhají od srpna roku výzvy do září/října následujícího kalendářního roku.

Je možné účastnit se 2 forem školení:

  • typ A - školící akce, stínování (job shadowing), odborný kurz, náslechy přednášek, staff week  apod.
  • typ B - jazykový kurz, seminář, workshop (nelze financovat účast na  konferenci)

Školení účastník může realizovat pouze v programových zemích mimo ČR, aktuálně:

  • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
    • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Moldavsko, Ukrajina

nebo v tzv. partnerských zemích – ostatní státy mimo výše uvedené (minimální doba školení je zde 5 dní).