Školení zaměstnanců

Zaměstnanci FZS ZČU mají možnost získat grant programu Erasmus+ na školení. Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol. Cílem je výměna zkušeností, získání nových vědomostí a dovedností  a jejich využití na FZS ZČU.

Formy školení
- typ A - školící akce, stínování - job shadowing, odborný kurz, náslechy přednášek, staff week  apod.
- typ B - jazykový kurz, seminář, workshop (nelze financovat  konference)

Délka školení jsou 2 pracovní dny až 2 měsíce bez doby cestování. Pobytové náklady mohou být hrazeny i na jeden den před a po školení, které jsou určené na dopravu na a ze stáže.

Školení mohou probíhat od 1. 8. do 30. 9.

Školení může zaměstnanec realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • 28 členských států EU
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Přijímající organizací musí být:
- VŠ instituce, které byla udělena Listina programu Erasmus pro VŠ vzdělávání (pro školení s ní nemusí být podepsaná meziuniverzitní smlouva),
- veřejná nebo soukromá organizace činná na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Účastníkem školení může být pedagogický, administrativní a jiný pracovník, který je v pracovněprávním vztahu se ZČU Plzeň. Může být občanem jakékoli země. 

Výše finanční podpory se pohybuje od 73,5 EUR až 135 EUR na den plus jízdní výdaje.

Každoročně v dubnu/květnu vyhlašuje fakulta výběrové řízení pro zájemce o školení probíhající v následujícím akademickém roce.