Studijní oddělení

Adresa:
Fakulta zdravotnických studií
ZČU v Plzni
Husova 11
301 00 Plzeň

Adresa určená pro doručování:
Fakulta zdravotnických studií
ZČU v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Studijní oddělení naleznete v 1. nadzemním podlaží budovy, číslo kanceláře HJ106.

Úřední hodiny (pro studenty prezenční i kombinované formy studia)

V pátek dne 29. 09.2023 bude studijní oddělení uzavřené.

 

Běžná doba během semestru:

V případě potřeby kontaktujte příslušného studijního referenta e-mailem nebo telefonicky.

Pondělí    7:30 – 11:00    13:00 – 14:00

Středa      7:30 – 11:00    13:00 – 16:30

Pátek                               12:30 – 14:00