Výukové vybavení

Výuka na FZS je průběžně modernizovaná a inovovaná kromě jiného také díky využití přístrojů a techniky. Celkem se jedná o desítky přístrojů a pomůcek, které studenti využívají při všech formách výuky.

 

Virtuální pitevní stůl

Zařízení umí zobrazit zevrubnou celkovou anatomii muže i ženy s využitím více jednotlivých těl v životní velikosti, což zajistí, že se studenti seznámí s anatomickou různorodostí. Vnější i vnitřní anatomie je zobrazena od hlavy k patě a obsahuje tisíce pojmenovaných struktur. Snímky vznikají digitálním záznamem skutečných, chemicky neupravených těl zemřelých dárců. Barva a tvar těl jsou uchovány, aby přesně vyobrazovaly skutečnou anatomii. Virtuální tělo lze řezat vrstvu po vrstvě. Po zprůhlednění těchto vrstev se odkrývá okolní anatomie. Studenti mohou jasně vizualizovat oběhové, nervové, svalové i kostní struktury. Kromě toho je možné živě animovat proudění krve v jakékoli tepně nebo žíle v těle. Stůl je vybaven unikátním interaktivním nástrojem pro virtuální pitvání, doplněné o tisíce poznámek. Na dotykové obrazovce mohou uživatelé otáčet strukturami, provádět vícenásobné řezy, okamžitě řezy zrušit a vytvářet poznámky. Mohou prozkoumávat tělo výběrem různých struktur nebo vyhledáváním struktur ze seznamu podle názvů. Kraniotomický nástroj umožňuje uživateli provést pitvu lebky a prohlížení tkání mozku. Uživatelé mohou využívat hloubkový náhled do hlavních struktur těla, jako je srdce, plíce, břicho a pánev či páteř, které mohou být obtížně vidět v celém mrtvém těle. Funkce stolu uživatelům umožňují přepínat systémy pro sledování určitých anatomických struktur. Struktury lze otáčet nebo přibližovat.

2020-vyukove-vybaveni-02

Simulátor sanitního vozu

Simulátor sanitního vozu – jedná se o zcela unikátní, pro výuku zcela inovativní pomůcku, plně vybavený moderní sanitní vůz zdravotnické záchranné služby. Tato pomůcka je vybavená všemi přístroji, technikou a nábytkem, včetně nosítka s velmi realistickým, vysoce sofistikovaným modelem pacienta. Mezi přístroji jsou plně funkční resuscitační přístroje, EKG, oxymetry, dávkovače, trenažéry defibrilace atd. Nechybí ani vybavení potřebným zdravotnickým materiálem, který se využívá při ošetřování pacienta. Celý simulátor je vybaven kamerovým systémem, který umožňuje zabírat činnost studentů ve voze a promítat ji velkoplošnou projekcí tak, aby jak vyučující, tak i studenti mohli sledovat průběh nacvičovaného zásahu.

Simulátor sanitního vozu umožňuje seznámení se s prostory, práci s pomůckami a nácvik modelových situací.   Součástí sanitního vozu je pacientský prostor, který obsahuje potřebné vybavení pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Důležitou součástí je přenosná přístrojová technika. Kamery umístěné uvnitř sanitky umožňují sledování přímého přenosu poskytované péče uvnitř vozu, ale také rozbor modelových situací ze záznamu. Součástí vybavení sanitního vozu jsou také vybrané léky pro terapii život ohrožujících stavů a bolesti.

Sanitní vozy a jejich vybavení slouží výjezdovým skupinám k poskytování neodkladné péče pro záchranu života a pro rychlý transport pacienta do zdravotnického zařízení.

2020-vyukove-vybaveni-03

Skiagraf

Vedle sanitního vozu je v simulačním centru umístěn také simulátor skiagrafu, přístroj pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání. Jedná se o plně funkční skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci s rentgenkou na stropním závěsu, jehož součástí je vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, vertigraf (tj. stojan pro vyšetření vestoje), detektor o rozměrech 35 x 43 cm a pracovní stanice  s počítačem a monitorem. Skiagraf je určen zejména pro studenty programu Radiologický asistent, kteří díky němu mohou bezpečně rozvíjet praktické dovednosti k provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů. Simulátor skiagrafu je velmi ojedinělou pomůckou a z hlediska kvality se vyrovná zařízením využívaným v reálných podmínkách nemocničního prostředí. Díky tomu (podobně jako simulátor sanitního vozu) významně přispívá ke zvýšení kvality výuky studentů Fakulty zdravotnických studií.

2020-vyukove-vybaveni-01

In Body

Díky tomuto přístroji studenti mohou měřit celkové složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost). Může být provedena analýza obezity – BMI, procento tuku analýza svalového tuku (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku), segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) a segmentální analýza tuku. Mezi žádané činnosti patři zhodnocení kondice kontrola hmotnosti pacienta (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů). Mezi zkoumané parametry patří (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index. Na základě výsledků měření stanoví studenti postup, kterým, pomocí výživového a pohybového doporučení, dosáhne pacient požadované cílové hmotnosti.

Podrobnosti o přístroji můžete shlédnout na Youtube videu, které u nás natáčelo.

Mezi další vysoce moderní pomůcky využívané pro inovace výuky patří simulátor diagnostického ultrazvukového přístroje, silová plošina pro výuku fyzioterapie, diagnostický ultrazvuk, přístroj pro analýzu tělesného složení bioelektrickou impedancí, dále EKG a EMG přístroje, simulátor EKG, pacientské modely kompletní či torza, záchranářské batohy a ještě řada dalších.