Výukové vybavení

Výuka na FZS je průběžně modernizovaná a inovovaná kromě jiného také díky využití přístrojů a techniky. Celkem se jedná o desítky přístrojů a pomůcek, které studenti využívají při všech formách výuky.

Pro výuku anatomie je používán multifunkční výukový stůl, který je znám spíše pod názvem virtuální pitevní stůl. Aplikace virtuálního pitevního stolu do výuky anatomie umožňuje studentům demonstrovat elektronicky vše tak, jako kdyby na stole ležel skutečný kadaver a byl následně pitván.

2020-vyukove-vybaveni-02

Pro výuku radiologických asistentů je k dispozici simulátor skiagrafu. Jedná se
o kompletně vybavený velmi moderní rtg skiagrafický přístroj, který má všechny vlastnosti
a funkcionality originálního skiagrafu. Navíc se studenti seznamují s ovládáním vysoce moderního přístroje, který teprve v některých nemocnicích bude instalován.

2020-vyukove-vybaveni-01

Simulátor sanitního vozu – jedná se o zcela unikátní, pro výuku zcela inovativní pomůcku, plně vybavený moderní sanitní vůz zdravotnické záchranné služby. Tato pomůcka je vybavená všemi přístroji, technikou a nábytkem, včetně nosítka s velmi realistickým, vysoce sofistikovaným modelem pacienta. Mezi přístroji jsou plně funkční resuscitační přístroje, EKG, oxymetry, dávkovače, trenažéry defibrilace atd. Nechybí ani vybavení spotřebním zdravotnickým materiálem, který se využívá při ošetřování pacienta. Celý simulátor je vybaven kamerovým systémem, který umožňuje zabírat činnost studentů
ve voze a promítat ji velkoplošnou projekcí tak, aby jak vyučující, tak i studenti mohli sledovat průběh nacvičovaného zásahu.

2020-vyukove-vybaveni-03

Mezi další vysoce moderní pomůcky využívané pro inovace výuky patří simulátor diagnostického ultrazvukového přístroje, silová plošina pro výuku fyzioterapie, diagnostický ultrazvuk, přístroj pro analýzu tělesného složení bioelektrickou impedancí, dále EKG a EMG přístroje, simulátor EKG, pacientské modely kompletní či torza, záchranářské batohy a ještě řada dalších.