INTER/FREEMOVERS

Chci vyjet

Podmínky programu

Program INTER/FREEMOVER je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na Fakultě zdravotnických studií absolvovat měsíční až semestrální oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jiného financování (např. přes program Erasmus+).

Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Studenti během své stáže v zahraničí nesmějí přerušit studium na FZS ZČU. Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží.

Minimální délka stáže je 30 dní. Maximální délka 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince daného roku.

Předměty/kurzy studované na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem
na FZS.

Výběr destinace

Vybírat můžete z partnerských univerzit, se kterými má ZČU podepsanou smlouvu
o spolupráci. Nabídku partnerských univerzit pro FZS naleznete na: https://www.fzs.zcu.cz/cs/Partnership/partner_universities

Přihlašovací proces

Každý rok jsou vyhlašována až tři kola výběrových řízení, a to:

  1. kolo: říjen/listopad nebo listopad/prosinec
  2. kolo: leden/únor
  3. kolo: březen/duben

Zájemci o stáž se hlásí do výběrového řízení přes Portál ZČU. Aktuální nabídky výjezdů jsou zveřejněny v záložce „ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů“. Student vyplní základních údaje k vybrané stáži včetně přesného názvu přijímající instituce a její adresy a přiloží požadované dokumenty, které jsou následně vyhodnoceny fakultním koordinátorem a výsledek zaznamenán přímo v Portál ZČU zaškrtnutím stavu přihlášky Vybrán/Nevybrán.

Před odjezdem

Každý student vybraný ke studijní stáži musí před odjezdem odevzdat:

Cca 1 měsíc před odjezdem na stáž podepisuje vyjíždějící student v International Office Účastnickou smlouvu. Před podpisem Účastnické smlouvy musí mít každý student uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

Finanční příspěvek (tzv. grant z projektu INTER) je vyplácen jednorázově na základě podpisu Účastnické smlouvy na účet v CZK uvedený ve studijní kartě na Portál ZČU měsíc před započetím stáže. Výše finančního příspěvku se odvíjí od státu cílové destinace. Jsou stanoveny měsíční sazby ve třech výších, a to 12 000 Kč, 15 000 Kč nebo 20 000 Kč.

Sazby finančních příspěvků INTER 

Každý účastník stáže se dále zavazuje, že si na dobu studijního pobytu zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi.

Během pobytu

Studijní smlouvu (tzv. Learning Agreement) je možné měnit ještě během studijního pobytu, ideálně do jednoho měsíce od začátku stáže. K tomuto účelu můžete využít formulář "Changes to Learning Agreement".

Changes to Learning Agreement INTER

Po návratu

Po návratu ze stáže je potřeba odevzdat koordinátorovi v International Office tyto dokumenty:

 

Kontaktní osoby

Anonymous

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

+420 377 633 717

Anonymous

Ing. Lucie Brůžková

Fakultní koordinátor mobilit

+420 377 633 720; 735 715 854