Doplňovací volby do AS FZS ZČU 2023

VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FZS 2023

Volby do AS ZČU 2022

Volby do AS FZS 2021

Volby do AS ZČU 2021

Volby do AS ZČU 2020

Doplňující volby do AS ZČU 2020

Doplňovací volby do AS ZČU 2019

VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FZS 2022

Volby kandidáta na děkana FZS 2018

Volby do AS FZS 2018