Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce.

Aktuální

Nebylo dodáno uchazečce "Kamila URAZAMBETOVA", č.j. ZCU/004186/2021/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "adresa neexistuje" Datum zveřejnění 14. 7. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Kláře ERBENOVÉ", č.j. ZCU/004750/2021  a č. j. ZCU/004749/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "sídla na MĚÚ" datum zveřejnění 9. 6. 2021 

Neaktuální

Nebylo dodáno uchazečce "Zuzaně KREJČOVÉ, DiS", č.j. ZCU/004783/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "z důvodu odstěhovala se" datum zveřejnění 4. 6. 2021  datum sejmutí: 18. 6. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Petře KOLEŇÁKOVÉ", č.j. ZCU/004777/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu " na uvedené adrese neznámá"  datum zveřejnění 4. 6. 2021  datum sejmutí: 18. 6. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Natalii GINER", č.j. ZCU/004754/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "na uvedené adrese neznámý" Datum zveřejnění 25. 5. 2021 datum sejmutí: 10.6.2021 

Student os. číslo Z15B0021P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost
č.j. ZCU 009283/2021 ze dne 4.5.2021. Datum zveřejnění 28.5.2021, datum sejmutí 12.6.2021

Student os.číslo  Z18B0001P - si vyzvedne na studijním oddělení rozhodnutí o opakování zkoušky č.j. ZCU 020412/2020.
- Datum zveřejnění: 19.10.2020 - datum sejmutí: 03.11.2020

Student Z16B0111P, písemnost č.j. ZCU 027916/2018 ze dne 1.11.2018, vrátilo se zpět 21.11.2018, k vyzvednutí na studijním oddělení fakulty.

student os. číslo Z18B0033P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU 023888/2020 ze dne 14. 10. 2020
Datum zveřejnění: 5. 11. 2020, datum sejmutí: 19. 11. 2020 

Student os. číslo Z18B0286P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU 02262020 ze dne 16. 10. 2020. Datum zveřejnění: 9. 11. 2020, datum sejmutí: 23. 11. 2020 

 

Rozhodnutí o ukončení studia je připraveno k převzetí na studijním oddělení fakulty, Husova 11, 301 00 Plzeň, místnost č. HJ 106

Aktuální

Neaktuální

student os. číslo Z17N0001K - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU023778/2020 ze dne 14. 10. 2020
-Datum zveřejnění: 5. 11. 2020, datum sejmutí: 19. 11. 2020 

Student os.číslo  Z16N0020P - si vyzvedne na studijním oddělení rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 013493/2020.
- Datum zveřejnění: 17.7.2020 - datum sejmutí 31.7.2020

Student os. č. Z18B0001P - rozhodnutí o náhradní termín OP č.j. ZCU 026837/2019.
- Datum zveřejnění: 18.12.2019 - 20.12.2019

Student os. č. Z19B0213P - rozhodnutí o uznání předmětů č.j. ZCU 024234/2019.
- Datum zveřejnění: 20.11.2019 - datum sejmutí 5.12.2019

Student os.číslo Z19B0249P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001719/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0037K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 001713/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0044K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001717/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0047K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001720/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0015K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001702/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0056P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001721/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0050P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001712/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. č. Z18B0167P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024307/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z17B0271P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024062/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z18B0135P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024063/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z16B0102P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024064/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0194P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024069/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0221P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024305/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí: 20.11.2019

Student os. č. Z17B0037K rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 022420/2019.
- Datum zveřejnění: 15.10.2019 - Datum sejmutí: 30.10.2019

Student os. č. Z15B0109P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU014336/2019.

Student os.č. Z18B0285P rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001770/2019

Student os.č. Z18B0052K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001766/2019

Student os.č. Z18N0009K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001757/2019

Student os.č. Z18B0027K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001745/2019

Student os.č. Z18B0033K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001751/2019

Student os.č. Z18B0056K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001772/2019

Student os.č. Z18B0038K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001758/2019

Student os. č. Z18B0187P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001749/2019

Student os. č. Z18B0103P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001755/2019

student os. č. Z17B0057K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027042/2018

student os. č. Z17N0022K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027052/2018

student os.č. Z17B0047K - rozhodnutí o ukončení studia  č. j. ZCU 027049/2018

student os.č. Z17B0011K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027039/2018

student os.č. Z17B0031K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027044/2018

student os.č. Z16B0195P - rozhodnutí o ukončení studia, č.j. ZCU027825/2018