Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce.

Aktuální

Neaktuální

Student Z16B0111P, písemnost č.j. ZCU 027916/2018 ze dne 1.11.2018, vrátilo se zpět 21.11.2018, k vyzvednutí na studijním oddělení fakulty.

Rozhodnutí o ukončení studia je připraveno k převzetí na studijním oddělení fakulty, Husova 11, 301 00 Plzeň, místnost č. HJ 106

Aktuální

Neaktuální

Student os.číslo  Z16N0020P - si vyzvedne na studijním oddělení rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 013493/2020.
- Datum zveřejnění: 17.7.2020 - datum sejmutí 31.7.2020

Student os. č. Z18B0001P - rozhodnutí o náhradní termín OP č.j. ZCU 026837/2019.
- Datum zveřejnění: 18.12.2019 - 20.12.2019

Student os. č. Z19B0213P - rozhodnutí o uznání předmětů č.j. ZCU 024234/2019.
- Datum zveřejnění: 20.11.2019 - datum sejmutí 5.12.2019

Student os.číslo Z19B0249P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001719/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0037K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 001713/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0044K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001717/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0047K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001720/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0015K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001702/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0056P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001721/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0050P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001712/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. č. Z18B0167P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024307/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z17B0271P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024062/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z18B0135P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024063/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z16B0102P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024064/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0194P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024069/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0221P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024305/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí: 20.11.2019

Student os. č. Z17B0037K rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 022420/2019.
- Datum zveřejnění: 15.10.2019 - Datum sejmutí: 30.10.2019

Student os. č. Z15B0109P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU014336/2019.

Student os.č. Z18B0285P rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001770/2019

Student os.č. Z18B0052K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001766/2019

Student os.č. Z18N0009K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001757/2019

Student os.č. Z18B0027K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001745/2019

Student os.č. Z18B0033K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001751/2019

Student os.č. Z18B0056K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001772/2019

Student os.č. Z18B0038K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001758/2019

Student os. č. Z18B0187P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001749/2019

Student os. č. Z18B0103P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001755/2019

student os. č. Z17B0057K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027042/2018

student os. č. Z17N0022K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027052/2018

student os.č. Z17B0047K - rozhodnutí o ukončení studia  č. j. ZCU 027049/2018

student os.č. Z17B0011K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027039/2018

student os.č. Z17B0031K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027044/2018

student os.č. Z16B0195P - rozhodnutí o ukončení studia, č.j. ZCU027825/2018