Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce.

Aktuální

Rozhodnutí jsou připravena k osobnímu převzetí v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií.

Studentce "Z19B0061P" nebylo doručeno Rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 008729/2024, vypravené Českou poštou jako dopis do vlastních rukou, z důvodu "nevyzvednuto". Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  14.5.2024.

Neaktuální

Studentce "Z23B0280P" nebylo doručeno Rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU/004238/2024, vypravené Českou poštou jako dopis do vlastních rukou, z důvodu "nevyzvednuto". Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  26.3.2024 datum sejmutí 10.4.2024 

Studentce "Z23B0237P" nebylo doručeno Rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU/004208/2024, vypravené Českou poštou jako dopis do vlastních rukou, z důvodu "nevyzvednuto". Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  27.3.2024 datum sejmutí 11.4.2024 

Studentce "Z23B0046P" nebylo doručeno Rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU/001818/2024, vypravené Českou poštou jako dopis do vlastních rukou, z důvodu "adresáta na uvedené adrese nelze zjistit" Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  21.03.2024. datum sejmutí 05.04.2024. 

Studentovi "Z21B0262P" nebylo doručeno Rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU/020111/2023, vypravené Českou poštou jako dopis do vlastních rukou, z důvodu "nevyzvednutá uložená zásilka" Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  30.10.2023. datum sejmutí 15.11.2023. 

Nebylo dodáno studentovi "Z22B0013K", č.j. ZCU/019857/2023- dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "na uvedené adrese neznámý" Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:  30.10.2023. datum sejmutí 15.11.2023 

Nebylo dodáno studentce "Z22B0208P", č.j. ZCU/019197/2023 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "na adrese neznámá"
Datum zveřejnění: 27. 10. 2023  Datum sejmutí: 11.11.2023

Nebylo dodáno studentce "Z20B0205P", č.j. ZCU/019822/2023- dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "odstěhoval se" Rozhodnutí  lze vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií, Husova 664/11, 301 00 Plzeň. Datum zveřejnění:25.10.2023. datum sejmutí 8.11.2023

Nebylo dodáno studentce "Z22B0194P", č.j. ZCU/003647/2023 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto"
Datum zveřejnění: 22.3.2023 datum sejmutí: 6.4.2023 

Studentka "Z22B0025K", č. j. ZCU/004079/2023 dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu - nevyzvednuto z důvodu na uvedené adrese neznámý" Datum zveřejnění: 22.03.2023 datum sejmutí: 5. 4. 2023 

Nebylo dodáno studentu "Z20B0256P", č.j. ZCU/005896/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" 19.10.2022:  Datum sejmutí 03.11.2022. 

Nebylo dodáno studentu "Z21B0231P", č.j. ZCU/005896/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" 19.10.2022:  Datum sejmutí  03.11.2022. 

Nebylo dodáno studentce "Z20B0034P", č.j. ZCU/024252/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "na adrese neznámá"
Datum zveřejnění: 2. 11. 2022 datum sejmutí: 17.11.2022

Nebylo dodáno studentce "Z20B0027P", č.j. ZCU/024251/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "na adrese neznámá" 2. 11. 2022
Datum zveřejnění: 2. 11. 2022 datum sejmutí: 17.11.2022

Nebylo dodáno studentce "Z20B0135P", č.j. ZCU/024306/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" 7.11.2022
Datum zveřejnění: 7.11.2022 datum sejmutí: 21.11.2022

Nebylo dodáno studentce "Z20B0123P", č.j. ZCU/024303/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" 3.11.2022
Datum zveřejnění: 3.11.2022  datum sejmutí: 18.11.2022 

Nebylo dodáno studentovi "Z21B0246P", č.j. ZCU/005896/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" 

datum zveřejnění 31.03.2022 datum sejmutí 14.4.2022

Nebylo dodáno studentce "Z21B0079P", č.j. ZCU/004735/2022 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" datum zveřejnění 01.04.2022 datum sejmutí 17.4.2022

Student os. číslo Z21B0079P - si vyzvedne rozhodnutí o uznání předmětu na studijním oddělení fakulty, písemnost
č.j. ZCU 024088/2021. Datum zveřejnění 8.11.2021 Datum sejmutí 22.11.2021

Nebylo dodáno uchazečce "Kateřině Jozové", č.j. ZCU/025174/2021  - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto"  datum zveřejnění 09.11.2021 Datum sejmutí 23.11.2021

Nebylo dodáno uchazečce "Anna CHALOUPKOVÁ", č.j. ZCU/020146/2021 - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "na uvedené adrese neznámá" Datum zveřejnění: 5. 11. 2021 datum sejmutí 22. 11. 2021 

Nebylo dodáno uchazeči "Michaele Dvořákové", č.j. ZCU/025173/2021  - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "nevyzvednuto" datum zveřejnění 4. 11. 2021 Datum sejmutí 18.11.2021

Nebylo dodáno uchazečce "Bc. Hana EIGLOVÁ", č.j. ZCU/020142/2021  - dopis - "Rozhodnutí o ukončení studia" do vlastních rukou z důvodu "adresát nemá domovní schránku" datum zveřejnění 4. 11. 2021 datum sejmutí 18. 11. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Kamila URAZAMBETOVA", č.j. ZCU/004186/2021/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "adresa neexistuje" Datum zveřejnění 14. 7. 2021 datum sejmutí 29.7.2021

Nebylo dodáno uchazečce "Kláře ERBENOVÉ", č.j. ZCU/004750/2021  a č. j. ZCU/004749/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "sídla na MĚÚ" datum zveřejnění 9. 6. 2021 datum sejmutí 24.6.2021

Nebylo dodáno uchazečce "Zuzaně KREJČOVÉ, DiS", č.j. ZCU/004783/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "z důvodu odstěhovala se" datum zveřejnění 4. 6. 2021  datum sejmutí: 18. 6. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Petře KOLEŇÁKOVÉ", č.j. ZCU/004777/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu " na uvedené adrese neznámá"  datum zveřejnění 4. 6. 2021  datum sejmutí: 18. 6. 2021 

Nebylo dodáno uchazečce "Natalii GINER", č.j. ZCU/004754/2021 dopis - "Usnesení o zastavení PŘ" do vlastních rukou z důvodu "na uvedené adrese neznámý" Datum zveřejnění 25. 5. 2021 datum sejmutí: 10.6.2021 

Student os. číslo Z15B0021P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost
č.j. ZCU 009283/2021 ze dne 4.5.2021. Datum zveřejnění 28.5.2021, datum sejmutí 12.6.2021

Student os.číslo  Z18B0001P - si vyzvedne na studijním oddělení rozhodnutí o opakování zkoušky č.j. ZCU 020412/2020.
- Datum zveřejnění: 19.10.2020 - datum sejmutí: 03.11.2020

Student Z16B0111P, písemnost č.j. ZCU 027916/2018 ze dne 1.11.2018, vrátilo se zpět 21.11.2018, k vyzvednutí na studijním oddělení fakulty.

student os. číslo Z18B0033P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU 023888/2020 ze dne 14. 10. 2020
Datum zveřejnění: 5. 11. 2020, datum sejmutí: 19. 11. 2020 

Student os. číslo Z18B0286P - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU 02262020 ze dne 16. 10. 2020. Datum zveřejnění: 9. 11. 2020, datum sejmutí: 23. 11. 2020 

 

Rozhodnutí o ukončení studia je připraveno k převzetí na studijním oddělení fakulty, Husova 11, 301 00 Plzeň, místnost č. HJ 106

Aktuální

Neaktuální

student os. číslo Z17N0001K - si vyzvedne rozhodnutí o ukončení studia na studijním oddělení fakulty, písemnost č.j. ZCU023778/2020 ze dne 14. 10. 2020
-Datum zveřejnění: 5. 11. 2020, datum sejmutí: 19. 11. 2020 

Student os.číslo  Z16N0020P - si vyzvedne na studijním oddělení rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 013493/2020.
- Datum zveřejnění: 17.7.2020 - datum sejmutí 31.7.2020

Student os. č. Z18B0001P - rozhodnutí o náhradní termín OP č.j. ZCU 026837/2019.
- Datum zveřejnění: 18.12.2019 - 20.12.2019

Student os. č. Z19B0213P - rozhodnutí o uznání předmětů č.j. ZCU 024234/2019.
- Datum zveřejnění: 20.11.2019 - datum sejmutí 5.12.2019

Student os.číslo Z19B0249P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001719/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0037K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 001713/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os.číslo Z19B0044K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001717/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0047K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001720/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0015K - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001702/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0056P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001721/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. číslo Z19B0050P - rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 001712/2020
- Datum zveřejnění: 26.3.2020 - datum sejmutí dne 9. 4. 2020

Student os. č. Z18B0167P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024307/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z17B0271P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024062/2019.
- Datum zveřejnění: 6.11.2019 – Datum sejmutí 21.11.2019

Student os. č. Z18B0135P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024063/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z16B0102P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024064/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0194P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024069/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí 20.11.2019

Student os. č. Z17B0221P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 024305/2019.
- Datum zveřejnění: 5.11.2019 – Datum sejmutí: 20.11.2019

Student os. č. Z17B0037K rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU 022420/2019.
- Datum zveřejnění: 15.10.2019 - Datum sejmutí: 30.10.2019

Student os. č. Z15B0109P rozhodnutí o ukončení studia č.j. ZCU014336/2019.

Student os.č. Z18B0285P rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001770/2019

Student os.č. Z18B0052K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001766/2019

Student os.č. Z18N0009K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001757/2019

Student os.č. Z18B0027K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001745/2019

Student os.č. Z18B0033K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001751/2019

Student os.č. Z18B0056K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001772/2019

Student os.č. Z18B0038K rozhodnutí o ukončení studia č.j. SA ZCU 001758/2019

Student os. č. Z18B0187P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001749/2019

Student os. č. Z18B0103P rozhodnutí o ukončení studia č. j. SA ZCU/001755/2019

student os. č. Z17B0057K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027042/2018

student os. č. Z17N0022K - rozhodnutí o ukončení studia, č. j. ZCU 027052/2018

student os.č. Z17B0047K - rozhodnutí o ukončení studia  č. j. ZCU 027049/2018

student os.č. Z17B0011K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027039/2018

student os.č. Z17B0031K - rozhodnutí o ukončení studia č. j. ZCU 027044/2018

student os.č. Z16B0195P - rozhodnutí o ukončení studia, č.j. ZCU027825/2018