simulacni_centrum_banner

Simulační centrum

Naše fakulta disponuje moderním simulačním centrem - speciální učebnou vybavenou simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, a špičkovým skiagrafickým přístrojem pro zobrazení tělesných tkání.

Simulační centrum

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni disponuje moderním simulačním centrem - speciální učebnou vybavenou simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, a skiagrafickým přístrojem pro zobrazení tělesných tkání. V rámci České republiky výjimečné vybavení simulačního centra v Kollárově ulici 19 významně přispívá ke zvýšení kvality výuky studentů FZS. 

Simulátor sanitního vozidla je téměř věrnou kopií skutečné sanitky. Vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Vedle toho ale simulátor disponuje vnitřními kamerami, které reálně snímají prostor uvnitř sanitky. Studenty, kteří uvnitř simulátoru procvičují práci zdravotnických záchranářů, mohou sledovat jejich spolužáci na displeji, případně lze ke zpětné reflexi využívat pořízeného záznamu.

Simulátor sanitního vozu využívají především studenti oboru Zdravotnický záchranář. Pro výcvik v krátkodobém i dlouhodobém výhledu je simulátor výhodnější než výcvik v reálném sanitním voze, neboť odpadá starost o údržbu automobilové části vozu, není zapotřebí mít k dispozici zaškoleného řidiče a odpadá starost o zajištění a hrazení místa pro parkování.

Místnost v Kollárově ulici slouží jako simulační centrum fakulty. Vedle sanitního vozu je v učebně umístěn také simulátor skiagrafu, přístroj pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání. Jedná se o plně funkční skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci s rentgenkou na stropním závěsu, jehož součástí je vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, vertigraf, tj. stojan pro vyšetření vstoje, detektor o rozměrech 35x43 cm a pracovní stanice  s počítačem a monitorem. Skiagraf je určen zejména pro studenty oboru Radiologický asistent, cílem výuky na přístroji je rozvíjet praktické dovednosti studentů k provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů.

Skiagraf byl pořízen v rámci projektu Podpora studijního prostředí na ZČU, financovaného převážně z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Simulátor sanitního vozu byl financován z projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020. Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.