INTER – Dokumenty

Inter/Freemover

Program INTER/FREEMOVER je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na Fakultě zdravotnických studií absolvovat měsíční až semestrální oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jiného financování (např. přes program Erasmus+ apod.).

Podrobnosti o programu "freemover" naleznete také na https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/

Jako „freemoveři“ mohou studenti vycestovat na stáž do jakékoliv země světa.

Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Vyhlašována jsou nejčastěji tři kola výběrového řízení:

  1. kolo - první polovina října/první polovina prosince
  2. kolo - první polovina února
  3. kolo - první polovina dubna

Přihláška se podává on-line prostřednictvím Portálu ZČU.

Zájemci musí nejprve kontaktovat preferovanou zahraniční instituci a dohodnout se na podmínkách přijetí. Vyslání studenta je podmíněno jak souhlasem vysílající instituce, tak přijímající zahraniční instituce.

Studenti během svého pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU.

Výjezdy je možné uskutečnit od ledna do prosince daného roku

Předměty/kurzy na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na FZS ZČU.

Výše finančního příspěvku se odvíjí od státu cílové destinace a pohybuje se v rozmezí od 10 000 Kč do 20 000 Kč/měsíc.