Výukové pobyty

V rámci programu Erasmus+  mohou pedagogičtí pracovníci FZS ZČU vyjet na  dvoudenní až dvouměsíční výukový pobyt na zahraniční partnerské vysokoškolské instituce.

Cílem výukové mobility je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Na tento pobyt obdrží grant pokrývající ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu, pojištění a cestovní výdaje. Po dobu výukového pobytu není možné se zúčastnit konference. Finanční podpora je poskytována výlučně na dny, které jsou potvrzené na Mobility Agreement for Teaching.

Před odjezdem musí pedagogický pracovník se svou vysílající a přijímající institucí dohodnout program mobility. Stejně tak další organizační záležitosti (cestovní příkazy, letenky, jízdenky, ubytování atd.) si vyřizují sami pedagogičtí pracovníci.

Administrativní a grantovou agendu spojenou s programem Erasmus+ vede International Office ZČU.

Výukový pobyt lze realizovat vždy v období daného akademického roku, mezi 1. 6. a 30. 9. roku  následujícího

Obvyklá délka výukového pobytu je  1 pracovní  týden - 5 pracovních dní, plus dva dny na cestu.

Pedagogický zaměstnanec musí v rámci výukového pobytu odučit min. 8 hodin/týden nebo kratší dobu pobytu, oprávněná aktivita je jakákoliv forma aktivní pedagogické činnosti.

Zájemci o výukové pobyty podávají přihlášku v dubnu/květnu kontaktní osobě na FZS.