Zaměstnanec - Výukový pobyt

Chci vyjet

Podmínky programu

V rámci programu Erasmus+ mohou pedagogičtí pracovníci FZS ZČU vyjet na výukový pobyt na zahraniční partnerské vysokoškolské instituce.

Cílem výukové mobility je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami
v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Výběr vyučujících a dalších zaměstnanců vysokoškolské instituce učiní vysokoškolská instituce.

Délka výukového pobytu je 2 pracovní dny – 2 měsíce (mimo dnů na cestu) a výukový pobyt lze realizovat vždy v období daného akademického roku, mezi 1.6. a 30.9. roku následujícího.

Pobyt musí probíhat na základě uzavřené meziinstitucionální dohody, oprávněná aktivita je jakákoliv forma aktivní pedagogické činnosti. Zaměstnanec musí v rámci výukového pobytu odučit min. 8 hodin/týden.

Finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s výukovým pobytem
a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí a je poskytována výlučně na dny, které jsou potvrzené na Mobility Agreement for Teaching.

Před odjezdem

  • zaměstnanec vyplní formulář Příkaz k zahraniční pracovní cestě - podepisuje vyjíždějící zaměstnanec, vedoucí pracoviště a správce rozpočtu
  • zaměstnanec vyplní formulář Mobility agreement for teaching - podepisuje fakultní koordinátor a zároveň zahraniční univerzita (podpis si před výjezdem zajišťuje vyjíždějící učitel)
  • po odevzdání uvedených dokumentů může zaměstnanec zažádat o vyplacení zálohy
    na zahraniční pracovní cestu
  • povinné pojištění zaměstnance před pracovní cestou do zahraničí zajišťuje vysílající pracoviště

Po návratu

  • do 30 kalendářních dnů zaměstnanec odevzdá vyúčtování zahraniční pracovní cesty
  • do 10 dní po návratu doložíte vyúčtování a  doklady za cestovní náklady a pobytové náklady (např. letenku, fakturu za hotel)
  • vyplnění formuláře Confirmation of Erasmus teaching assignment - potvrzení počtu pracovních dnů a počtu odučených hodin
  • vyplnění Závěrečné zprávy – EU Survey - link obdržíte automaticky na email

Kontaktní osoby

Anonymous

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

+420 377 633 717

Anonymous

Ing. Lucie Brůžková

Fakultní koordinátor mobilit

+420 377 633 720; 735 715 854