Vedení Fakulty

Anonymous

PhDr. Lukáš Štich, MBA

Děkan

377 633 700, 602 413 709

Anonymous

MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost

377 633 705, 735 715 853

Anonymous

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost

377 633 714, 735 713 900

Anonymous

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

377 633 717, 725 874 757

Anonymous

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Tajemník fakulty

377 633 703, 721 433 433