Vedení Fakulty

Anonymous

V Z.

Děkan

377 633 700

Anonymous

MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost

377 633 705, 735 715 853

Anonymous

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost

377 633 714, 735 713 900

Anonymous

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

377 633 717

Anonymous

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Tajemník fakulty

377 633 703, 721 433 433