Vedení Fakulty

Anonymous

Ing. Jan Beránek, MBA

Děkan

377 633 700

Anonymous

MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost

377 633 705, 735 715 853

Anonymous

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost

377 633 714, 735 713 900

Anonymous

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

377 633 717

Anonymous

JUDr. Tomáš Vacík

Tajemník fakulty

377 633 703