RADA ZAMĚSTNAVATELŮ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROFESÍ

Členové RZ NZP - pracoviště/funkce

MUDr. Josef März - Karlovarská krajská nemocnice a.s. / generální ředitel 
Pavel Hais - Krajský úřad Plzeňského kraje/ člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje / ředitel
Mgr. Lukáš Mařan - Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně / vedoucí
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - Svaz léčebných lázní ČR Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. / ředitelka
Bc. Edita Krňoulová - Mulačova nemocnice, s.r.o. / hlavní sestra
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. - Fakultní nemocnice Plzeň / náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
MUDr. Zuzana Medunová - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni / ředitelka odboru hygieny práce a zástupce ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
Mgr. Jana Průchová - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje / hlavní sestra
Tomáš Sýkora - Federace ortopedických protetiků technických oborů Protetika Plzeň s.r.o. / jednatel společnosti
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - Stodská nemocnice, a.s.; Klatovská nemocnice, a.s.; Rokycanská nemocnice, a.s.; Domažlická nemocnice a.s. / předseda představenstva
Ing. Jaroslav Zimmermann - Mulačova nemocnice, s.r.o. / ředitel nemocnice a jednatel společnosti

Zástupci FZS - stálí hosté - pracoviště/funkce

PhDr. Denis Mainz, Ph.D. - FZS ZČU / proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D. - FZS ZČU / proděkanka pro pedagogickou činnost
Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA - FZS ZČU / proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy