STRUKTURA AS FZS s platností od 1. 1. 2022

volební období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Řádní členové AS FZS

 • PhDr. Petra Bejvančická
 • Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA
 • Ing. Klára Gillernová
 • Mgr. Iva Hereitová
 • PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D.
 • Mgr. Eva Pfefferová
 • Mgr. Stanislava Reichertová
 • PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
 • Julie Hrbáčková
 • Valentina Jurišová
 • Adéla Kubečková
 • Barbora Svitáková

Předsedové a členové komisí AS FZS

 – předseda strategicko-ekonomické komise PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
 – Mgr. Iva Hereitová
 – Barbora Svitáková

– předsedkyně Pedagogicko-legislativní komise PhDr. Kristýna Janoušková, Ph.D. 
 – PhDr. Petra Bejvančická
 – Adéla Kubečková

Předsednictvo AS FZS

Předseda AS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA. 

tajemnice AS FZS
Mgr. Stanislava Reichertová

člen předsednictva za akademické pracovníky
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. 

člen předsednictva za studenty
Barbora Svitáková