STRUKTURA AS FZS s platností od 1. 1. 2022

volební období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Řádní členové AS FZS

Mgr. Stanislava Reichertová
Mgr. Iva Hereitová
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA
PhDr. Mgr. Jitka Krocová
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Ing. Klára Gillernová
PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D.
PhDr. Petra Bejvančická
Barbora Svitáková
Radka Tintschlová
Barbora Kučerová
Agáta Šůsová

Předsedové a členové komisí AS FZS

 – předseda strategicko-ekonomické komise PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
 – Mgr. Iva Hereitová
 – Barbora Svitáková

– předsedkyně Pedagogicko-legislativní komise PhDr. Kristýna Janoušková, Ph.D. 
 – PhDr. Jitka Krocová
 – Barbora Kučerová 

Předsednictvo AS FZS

Předseda AS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA. 

tajemnice AS FZS
Mgr. Stanislava Reichertová

člen předsednictva za akademické pracovníky
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D. 

člen předsednictva za studenty
Barbora Svitáková