STRUKTURA AS FZS s platností od 1. 1. 2019

volební období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řádní členové AS FZS

Mgr. et Mgr. Václav Beránek
MUDr. Otto Kott, CSc.
Mgr. Petra Bejvančická
Mgr. Stanislava Reichertová
Mgr. Iva Vlčková
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Ryba
PhDr. Jitka Krocová
Anna Heřmanová
Eliška Ausbergerová
Jessica Kuttová
Bc. Markéta Zemanová

Předsedové a členové komisí AS FZS

Mgr. Lukáš Ryba – předseda strategicko-ekonomické komise
Mgr. Iva Vlčková – členka komise
PhDr. Kristina Janoušková – členka komise
Ing. Monika Fayadová – členka komise

PhDr. Petra Bejvančická – předsedkyně legislativně pedagogické komise
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. – členka komise
Jessica Kuttová – členka komise

Předsednictvo AS FZS

Předseda AS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek

tajemnice AS FZS
Mgr. Stanislava Reichertová

člen předsednictva za akademické pracovníky
PhDr. Jitka Krocová

člen předsednictva za studenty
Bc. Markéta Zemanová