termíny jednání

akademický rok 2023/2024, zimní semestr

Harmonogram zasedání pléna AS FZS

  • 18.9.2023
  • 16.10.2023
  • 20.11.2023
  • 18.12.2023 změna na 11.12.2023 z důvodu schválení dokumentů a předložení AS ZČU 
  • 22.1.2024

Vždy od 14:00 v HJ 207.

akademický rok 2023/2024, letní semestr

Harmonogram zasedání pléna AS FZS

  • 19. 2.2024
  • 18. 3.2024
  • 22. 4. 2024
  • 13. 5. 2024
  • 10. 6. 2024

Vždy od 14:00 v HJ 207.