Disciplinární komise FZS ZČU

funkční období od 2. 1. 2019 do 30. 12. 2020

Akademičtí pracovníci - pracoviště

MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D. - FZS ZČU v Plzni/ proděkanka pro pedagogickou činnost
Mgr. Jaroslava Nováková - FZS ZČU v Plzni/ KOS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek - FZS ZČU v Plzni/ KAZ

Studenti - obor/katedra

Tomáš BENČÍK - OPR– KFE 
Timea TOMIOVÁ - VŠS – KOS
Eliška KANTOVÁ - ZDZ – KAZ

Náhradníci z řad studentů - obor/katedra

Robert NGUYEN HUY - ZL – KAZ

V Plzni dne 7. ledna 2019