Disciplinární komise FZS ZČU

Akademičtí pracovníci - pracoviště

MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D. - FZS ZČU v Plzni/ proděkanka pro pedagogickou činnost
Mgr. Jaroslava Nováková - FZS ZČU v Plzni/ KOS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA - FZS ZČU v Plzni/ KFE

Studenti - obor/katedra

Matěj Čermák - VSS/KOS
Michaela Bartičková - ZDZ/KAZ
Lenka Bartošová - FYT/KFE

Náhradníci z řad studentů - obor/katedra

Hana Arbetová - VSS/KOS