Strategie

Strategické priority Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity vycházejí ze strategických priorit formulovaných v Dlouhodobém záměru fakulty (nově Strategický záměr fakulty) pro konkrétní období, aktuálně se jedná období 2016-2020.

Fakulta sleduje prostřednictvím Plánu realizace strategického záměru proporcionální naplňování strategických cílů fakulty a jejich hodnot tak, aby na konci plánovacího období byly splněny všechny indikátory stanovené ve schváleném Dlouhodobém záměru na stávající období 2016-2020.

Strategické priority Fakulty zdravotnických studií se budou v období následujících let 2016–2020 rozvíjet ve směru 12 strategických směrů. Tyto směry odpovídají hlavním procesům fakulty, a to vzdělávání, tvůrčí činnosti a třetí roli a dále vybraným klíčovým cílům MŠMT, kam patří zejména kvalita, internacionalizace a efektivní správa rozvoje zdrojů. Tyto směry jsou proporcionálně garantovány jednotlivými proděkany, tajemníkem a také děkanem fakulty.

Jednotlivé strategické směry lze znázornit jako „pozice na hodinách“, kde vrcholem, tj. „pozicí 12“, je strategické řízení a celý pohyb „ve směru hodinových ručiček“ začíná na primární pozici 1, označující klíčový směr zaměřený na zvyšování kvality.

Strategicky_zamer_2020

Hlavní strategické směry jsou formulovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly. Směry v sobě zahrnují důležité oblasti řízení (strategické řízení, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, efektivní řízení financí a infrastruktury a řízení vnějších vztahů).