Historie FZS

2001

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. se v roce 2001 stala první vysokou školou neuniverzitního typu v ČR nabízející vzdělávání v bakalářských zdravotnických programech.

2008

Právním předchůdcem FZS byla Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠP), která k 31. prosinci 2008 zanikla.

2008

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) byla zřízena s účinností od 1. června 2008 usnesením Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni.

Jak vznikala Fakulta zdravotnických studií?

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) byla zřízena s účinností od 1. června 2008 usnesením Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Jejím právním předchůdcem byla Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠP), která k 31. prosinci 2008 zanikla. Studenti a zaměstnanci VŠP se stali členy akademické obce Západočeské univerzity v Plzni. Akreditované studijní programy uskutečňované VŠP nyní ve stejném rozsahu uskutečňuje FZS. Studijní programy jsou koncipovány podle požadavků WHO a EU, respektují Sorbonskou deklaraci a další dokumenty, jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století.