Přednáškové cykly

  • Problematika onemocnění GIT soustavy

Určeno pro: Organizace, seniory

Anotace:

Přednáška seznámí se stavbou a nejčastějšímí nemocemi gastrointestinální (trávicí) soustavy.

Časová dotace: 60 minut

Garant: MUDr. Otto Kott, CSc.  - Katedra rehabilitačních oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Mamografický screening

Určeno pro: Rodiny s dětmi, školy a organizace

Anotace:

Přednáška slouží k představení rakovinných onemocnění prsu a možností jak jim předcházet. Zájemkyně budou seznámeny hlavně s možnostmi prevence (samovyšetření, sonografické vyšetření, mamografické vyšetření). Zvláštní důraz je kladen především na postavení mamografického screeningu jako hlavní preventivní metody v České republice.

Časová dotace: 60 minut

Garant: Ing. Kamila Honzíková - Katedra záchranářství a technických oborů

Počet účastníků: min. 5 - max. 20

 

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Efektivní učení

Určeno pro: Rodiny, školy, seniory

Anotace:

Cílem učení je schopnost své znalosti a dovednosti kdykoli využít. V přednášce bude věnována pozornost metodám učení, metody mechanického opakování budou porovnány s aktivními metodami uvědomělého učení. Zmíněna bude problematika zapomínání s demonstrací křivky zapomínání a zdůraznění časového rozpětí opakování.  Pozornost bude věnována jednotlivým stylům učení - vizuálnímu, auditivnímu i kinestetickému. Každý žák bude mít možnost zjistit svůj převládající styl učení a jeho využití ve svůj prospěch. Dále se seznámí s  mnemotechnickými pomůckami využitelnými v dlouhodobé paměti, vyzkouší si svoji pozornost a seznámí se se zásadami efektivního učení. 

Časová dotace: 90 minut

Garant: Mgr. Lenka Kroupová  - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Počet účastníků: min. 5 - max. 25

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Radiační ochrana

Určeno pro: Školy, organizace, firmy

Anotace:

Přednáška o všeobecné radiační ochraně nabízí laické i odborné veřejnosti představení problematiky radiační ochrany. Zájemci budou seznámeni s riziky účinků ionizujícího záření na živou tkáň. Hlavní část přednášky je zaměřena na seznámení se způsoby radiační ochrany, včetně teoretických i praktických ukázek (např. ukázka ochranných pomůcek). Dále budou zmíněny principy radiační ochrany a z nich vyplývající zásady.  

Časová dotace: 60 minut

Garant: Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D. - Katedra záchranářství a technických oborů

Počet účastníků: min. 5 - max. 25

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Syndrom vyhoření

Určeno pro: Organizace, sportovce, firmy

Anotace:

Každý člověk se setkává s neustále se zvyšujícími nároky v pracovním prostředí. Při přednášce bude věnována pozornost stresorům, vlivu stresu na organismus a jeho projevům. Pozornost bude zaměřena na definování syndrom vyhoření, probrány budou fáze a příznaky syndromu vyhoření. Všichni zúčastnění si budou moci zjistit míru syndromu vyhoření, jeho zvládání a preventivní opatření.

Časová dotace: 90 minut

Garant: Mgr. Lenka Kroupová  - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Degenerativní změny ramenního kloubu člověka

Určeno pro: Organizace, seniory

Anotace:

Přednáška s workshopem na anatomických modelech. Seznámí se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami ramenního kloubu.

Časová dotace: 60 minut

Garant: MUDr. Otto Kott, CSc.  - Katedra rehabilitačních oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín konání akce.
V případě zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Degenerativní změny kolenního kloubu člověka

Určeno pro: Organizace, seniory

Anotace:

Přednáška s workshopem na anatomických modelech. Seznámí se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami kolenního kloubu.

Časová dotace: 60 minut

Garant: MUDr. Otto Kott, CSc.  - Katedra rehabilitačních oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín konání akce.
V případě zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Degenerativní změny na páteři člověka

Určeno pro: Organizace, seniory

Anotace:

Přednáška s workshopem na anatomických modelech. Seznámí se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami páteře.

Časová dotace: 60 minut

Garant: MUDr. Otto Kott, CSc.  - Katedra rehabilitačních oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín konání akce.
V případě zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Degenerativní změny a deformity hrudníku člověka

Určeno pro: Organizace, seniory

Anotace:

Přednáška s workshopem na anatomických modelech. Seznámí se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami hrudníku.

Časová dotace: 60 minut

Garant: MUDr. Otto Kott, CSc.  - Katedra rehabilitačních oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 30

Akce se bude konat v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín konání akce.
V případě zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.