Edukativní akce

  • Zdravá chůze po celý život

Určeno pro: Seniory, školy a organizace, firmy

Anotace:

Teoreticko - praktický blok rozdělený do 4 částí. Každá část trvá přibližně 1  hodinu. Možný je i výběr jednotlivých částí z nabídky.

1. Úvod do problematiky - teoretická přednáška - základy anatomie a kineziologie dolní končetiny. Fyziologické postavení nohy, klenba nohy, získané vady nohy. Ukázka na modelech. Chůze - správný nášlap a odval chodidla, postavení kolenního kloubu. Obuv.

2. Diagnostika - fyzioterapeutické vyšetření aspekcí (pohledem), palpací (pohmatem), vyšetření na přístroji PodoCam.

3. Cvičení - uvolnění a stimulace plosky nohy, Prvky senzomotoriky. využití pomůcek labilních ploch a různých stimulačních povrchů.

4. Chůze s využitím holí na Nordic Walking. Seznámení s historií metody, správné nastavení holí, metodika chůze po rovině a v terénu. Procházka do okolí s cílem udržet nastavené tempo a dynamiku chůze (možno časově prodloužit - dle domluvy).

Časová dotace: 4 hodiny

Garant: Mgr. Šárka Stašková, Mgr. Lukáš Ryba - Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Počet účastníků: min. 10 - max. 15

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Chůze a běh "barefoot"

Určeno pro: všechny

Anotace:

Lekce trvá 60 - 120 minut. Během lekce vyšetříme plosku nohy na PodoCamu, styl chůze na Footcsanu a aktivitu svalů na EMG. Podle naměřených výsledků budeme pracovat na stylu chůze prostřednictvím metodiky Barefoot Training pod vedením cerifikovaného Barefoot Specialist.

Časová dotace: 60 - 120 minut

Garant: Mgr. Rita Firýtová - Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Počet účastníků: min. 1 - max. 3

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Trénink kognitivních funkcí

Určeno pro: všechny věkové hranice

Anotace:

Jedná se o cvičení kognitivních funkcí pomocí mnemotechnik, nebo formou PC s využitím počítačového programu Happy Neuron, který je  dostupný široké veřejnosti. Trénink zajistí trénování všech kognitivních funkcí jako je pozornost, paměť, myšlení, orientace, slovní produkce, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti. Trénování působí preventivně proti Alzheimerově chorobě. Trénink bude probíhat pod vedením certifikovaného trenéra paměti České společnosti pro trénink paměti a mozkový jogging a je určen pro děti, dospělé osoby i seniory.

Časová dotace: 90 minut

Garant: Mgr. Lenka Kroupová  - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Počet účastníků: min. 5 - max. 10

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Kongnitivní rehabilitace s využitím Happy neuronu

Určeno pro: Širokou veřejnost

Anotace:

Tréninkový počítačový program ke zlepšení a udržení kognitivních fuknkcí. Jednoduše ovládaný software prakticky pro všechny věkové i společenské kategorie. Je přínosem jak pro nemocné, tak i pro zdravé mladé lidi. Práce s ním je jednoduchá a zábavná. Slouží k procvičení mozku zábavnou formou, k udržení paměťových a myšlenkových procesů. Program je motivující k lepším výsledkům. Stačí mít zdravou ruku a zrak

Časová dotace: 60 minut

Garant: PhDr. Ilona Zahradnická  - Katedra fyzioterapie a ergoterapie

Počet účastníků: min. 5 - max. 5

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Profesní sebeobrana

Určeno pro: Školy, organizace, firmy, seniory

Anotace:

Časté útoky ve společnosti a zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě čím dál více prokazuje význam sebeobrany v každodenním životě člověka. Lidé mohou čelit stále častějším konfliktním situacím ze strany svého okolí. Cílem kurzu je předat zájemcům potřebné informace o základních taktických opatřeních, sebeobranných prostředcích včetně konkrétních technik jako účinného nástroje sebeobrany.

Časová dotace: 60 minut

Garant: Mgr. et Magr. Václav Beránek  - Katedra záchranářství a technických oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 20

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.
  • Základní neodkladná resuscitace

Určeno pro: Školy, organizace, firmy, seniory

Anotace:

Edukativní program, který si klade za cíl proškolení posluchačů v neodkladné resuscitaci podle nenovějších platných poznatků (Doporučené postupy pro resuscitaci Evropské resuscitační rady z roku 2015)´. Neodkladná resuscitace klade důraz především na rozpoznání náhlé zástavy oběhu, přivolání pomoci, kvalitní stlačování hrudníku, popř. u ochotných a vycvičených zachránců také provádění umělého dýchání z úst do úst.

Přednáška: ERC Guidelines 2015, kardiopulmonální resuscitace dospělých, použití automatického externího defibrilátoru - délka 45 minut. Nácvik kardiopulmonální resuscitace a použití automatického externího defibrilátoru - délka 45 minut.

Časová dotace:  90 minut

Garant: Mgr. Stanislava Reichertová  - Katedra záchranářství a technických oborů

Počet účastníků: min. 10 - max. 15

Akce se bude konat pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Poté se domluví konkrétní termín.
V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.