Významné publikace

Autor článku: Mgr. et Mgr. Václav Beránek

Název článku: Force and velocity of impact during upper limb strikes in combat sports: a systematic review and meta-analysis

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7061-3185

Název časopisu: Journal Sports Biomechanics

Název nakladatelství: Taylor and Francis

DOI: https://doi.org/10.1080/14763141.2020.1778075

Impact factor: 2019: 2,023 JIF

Anotace:

Sportovní disciplíny bojových systémů se těší stále větší pozornosti z řad laické i odborné veřejnosti. Lékařské asociace varují před nebezpečím zranění v průběhu bojových soutěží, kde prioritou je ochrana atleta. Údery horní končetinou jsou frekventované pohybové akce, jejichž fyzikální parametry nebyly doposud validovány a porovnány napříč všemi bojovými systémy. Cílem této systematické rešerše a meta analýzy bylo shrnout a porovnat mechanické důsledky různých typů úderů u existujících sportovních disciplín v rámci zajištěných 2086 studií. Porovnání parametrů síly a rychlosti v rámci one-way ANOVY a Tukey’s test poukázalo na průměrné i maximální potenciality přímých úderů, které se dokáží přiblížit impaktní síle 5kN a rychlosti 15m/s  v momentu dopadu. Analýza lomivosti obličejových struktur lebky poukazuje na možná rizika zranění ve vybraných sportovních disciplínách, kde je důležitý vývoj nových ochranných opatření.