mobility4_banner_2

Studujte v zahraničí

Rozvoj mezinárodní spolupráce považuje Fakulta zdravotnických studií za významnou součást své činnosti. V souladu s dlouhodobým záměrem Západočeské univerzity i záměrem svým fakulta soustřeďuje svou pozornost na rozšiřování a prohlubování mezinárodní spolupráce.