Důležité kontakty

Anonymous

Lenka Krejčí

Sekretariát děkana

+420 37763 3701

Anonymous

Růžena Krýslová

Sekretariát proděkanů

+420 37763 3715

Anonymous

Ing. Lucie Brůžková

Fakultní koordinátor mobilit

+420 377 633 720; 735 715 854

Anonymous

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Rozvoj centra zdraví

721 433 433

Anonymous

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení

Studijní referentka pro bakalářské a navazující studium Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3710

Anonymous

Bc. Petr Nový

Studijní referent pro bakalářské studium Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3716

Anonymous

Jana Legíňová

Studijní referentka pro bakalářské studium Katedry rehabilitačních oborů

+420 37763 3709

Anonymous

Tereza Urbanová

Oddělení zdravotnické praxe

+420 37763 3707; 725 980 036

Anonymous

Bc. Vilém Hodek

FZS - Veřejné zakázky

+420 37763 3711

Anonymous

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Projektové oddělení

+420 603 823 064

Anonymous

Mgr. Bc. Markéta Maurer

Projektové oddělení

+420 37763 3713

Anonymous

Ing. Pavla Boháčová

Projektové oddělení

+420 37763 3706

Anonymous

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Lokální správce IT, Rozvrhář

+420 37763 3712

Anonymous

Petr Svoboda, DiS.

Lokální správce IT

+420 37763 3712

Anonymous

Mgr. Lenka Krausová

Oddělení celoživotního vzdělávání

+420 37763 3722

KATEDRA ZÁCHRANÁŘSTVÍ, DIAGNOSTICKÝCH OBORŮ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Anonymous

Mgr. Stanislava Reichertová

Vedoucí katedry

+420 37763 3719

Anonymous

Zdeňka Dragounová

Sekretariát katedry

+420 37763 3811

ODBORNÍ ASISTENTI KATEDRY

Anonymous

Mgr. Eva Pfefferová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3812

Anonymous

Ing. Klára Gillernová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3800

Anonymous

Ing. Bc. Kamila Honzíková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3806

Anonymous

Ing. Bc. Petra Smetáková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Anonymous

Mgr. Bc. Alena Sovová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Anonymous

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Anonymous

Ing. Kateřina Bršlicová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3814

Anonymous

Ing. Tomáš Vlas

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3814

Anonymous

Bc. Klára Beránková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Katedra rehabilitačních oborů

Anonymous

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry

+420 377 633 813 +420 735 715 938

Anonymous

Bc. Štěpánka Regentová

Sekretariát katedry

+420 37763 3737

Odborní asistenti katedry

Anonymous

Mgr. Šárka Stašková

Zástupce vedoucího Katedry rehabilitačních oborů – oblast pedagogika

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Rita Firýtová

Zástupce vedoucího Katedry rehabilitačních oborů – oblast projektové činnosti a souvislé odborné praxe

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Garant studijního oboru Ergoterapie

+420 37763 3740

Anonymous

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Garant studijního oboru Ortotik - protetik

Anonymous

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Garant studijního oboru Fyzioterapie

Anonymous

MUDr. Otto Kott, CSc.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3730

Anonymous

MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů

Anonymous

Mgr. Lukáš Ryba

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

Mgr. Iva Hereitová

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Tomáš Votík

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

MSc. Veronika Vrbská

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

Mgr. Natálie Ťoupalová

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

PhDr. Ilona Zahradnická

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3740

Anonymous

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 608982722

Anonymous

Mgr. Tereza Klečková

Katedra rehabilitačních oborů

+420 377 633 740

Anonymous

Mgr. Poková Petra

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Darina Iskendri

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

Mgr. Bc. Patrik Mik, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

Mgr. Jitka Marxová

Katedra rehabilitačních oborů

KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Anonymous

PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry

+420 37763 3776

Anonymous

Kateřina Vaňková, DiS.

Sekretariát katedry

+420 37763 3771

Odborní asistenti katedry

Anonymous

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

+420 37763 3778

Anonymous

prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3704

Anonymous

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Anonymous

PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3785

Anonymous

Mgr. Aneta Boháčová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Anonymous

Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3779

Anonymous

PhDr. Petra Bejvančická

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3782

Anonymous

Mgr. Jana Křivková

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3780

Anonymous

Mgr. Lenka Kroupová

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3780

Anonymous

Mgr. Jana Nová Holoubková, DiS., MBA.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3781

Anonymous

PhDr. Jana Horová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3799

Anonymous

Mgr. Pavlína Tůmová

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Anonymous

Vrátnice

Vrátnice FZS

+420 37763 1725