Důležité kontakty

Anonymous

Ing. Alena Hemrová

tajemnice kateder

+420 37763 3703

Anonymous

Lenka Krejčí

sekretářka děkana

+420 37763 3701

Anonymous

Růžena Krýslová

sekretářka proděkanů

+420 37763 3715

Anonymous

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení

studijní referentka pro bakalářské a navazující studium Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3710

Anonymous

Bc. Petr Nový

studijní referent pro bakalářské studium Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3716

Anonymous

Jana Legíňová

studijní referentka pro bakalářské studium Katedry rehabilitačních oborů

+420 37763 3716

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Mgr. Stanislava Reichertová

Vedoucí katedry

+420 37763 3719

Anonymous

Zdeňka Faitová

Sekretářka katedry

+420 37763 3811

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Mgr. Eva Pfefferová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3812

Anonymous

Ing. Bc. Petra Smetáková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

Mgr. Bc. Alena Sovová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

MUDr. Otto Kott CSc.

Vedoucí katedry

+420 37763 3730

Anonymous

Bc. Štěpánka Regentová

Sekretářka katedry

+420 37763 3737

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Mgr. Gustav Červený

Katedra rehabilitačních oborů


Anonymous

Mgr. Iva Hereitová

Katedra rehabilitačních oborů


Anonymous

Mgr. Tereza Klečková

Katedra rehabilitačních oborů


Anonymous

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů


Anonymous

PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Vedoucí katedry

+420 37763 3776

Anonymous

Lucie Suchanová

Sekretářka katedry

+420 37763 3771

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření:

Anonymous

Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3779

Anonymous

Mgr. Jana Křivková

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3780

Anonymous

PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Anonymous

Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Vrátnice