Analýzy pro sportovce

Analýzy pohybu

  • Zatížení chodidla, rozložení váhy systém RS footscan® 

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Základem je dynamická analýza měření tlaku v jednotlivých částech chodidla při chůzi a běhu. Umožňuje sledovat osu nohy, odval chodidla a měření síly při kontaktu plosky nohy s podložkou. Celkově je vyhodnocena statická i dynamická rovnováha a posturální stabilita. 

  • Rozložení váhy, symetrie držení těla, symetrie zatížení dolních končetin, systém L.A.S.A.R. Posture

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Základem je statické vyšetření ve stoji, kde se hodnotí stav nožní klenby, zatížení chodidel, rozložení váhy, osa dolních končetin a trupová symetrie. V projekci frontální a sagitální roviny je možné hodnotit držení těla a možné odchylky.

  • Vyšetření pohybových stereotypů pomocí Delsys® surface EMG

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Delsys® surface EMG  umožňuje záznam svalové činnosti při provádění specifických úkolů. Záznam svalové činnosti, individuálních svalových souher je důležitou informací pro  zlepšování sportovní techniky, odstraňovaní rizik v pohybovém aparátu, může sloužit např. jako databanka jednoduchých či složitých pohybových projevů, pro srovnání svalové činnost před a po úraze, poranění a vést tak k rychlejší rekonvalescenci a přesnějšímu stanovení termínu návratu ke sportovní aktivitě.

Analýza sportovní techniky

  • Rozbor videa, kinogramu, technika „In situ“

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Vyšetření a rozbor techniky sportovce při provádění sportovní aktivity. Formou konzultace budou sportovci předložena doporučení vycházející z objektivních nálezů na předloženém materiálu (kinogram, video). Po vzájemné domluvě lze konzultace provádět i přímo na sportovišti.

  •  Individuální vyšetření fyzioterapeutem

V případě Vašeho zájmu o tuto akci pište na email uvedený v kontaktech.

Anotace:

Komplexní odborné vyšetření pohybového aparátu se stanovením rizik, diagnózy a návrhem terapeutického plánu vzhledem ke sportovnímu zaměření. Základem je zhodnocení bolestivých stavů a dysfunkcí při stoji a chůzi. V dalších dynamických testech a postupech jsou hodnoceny stavy kloubů, napětí tkání se zaměřením na reflexní změny ve svalech. Součástí je podrobná diagnostika nohy s hodnocením nožní klenby. Vyšetření se provádí individuální s možností využití přístrojového vybavení RS footscan®, L.A.S.A.R. Posture a PodoCam.