Kurzy OCV

Cyklus přednášek pro seniory 2021

Akreditovaný kurz MPSV První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2020/0401-SP/PC/PP/VP

V případě zájmu kontaktujte Lenku Krausovou: 377 633 722 e-mail: krauso@fzs.zcu.cz

První pomoc pro laickou veřejnost - zákadní

Informace v přípravě.

První pomoc pro laickou veřejnost - rozšířený

V přípravě.

Pohybová aktivita při zdravotním postižením

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Pohybová aktivita při zdravotním postižením

Naším cílem je prostřednictvím pravidelné 12týdenní řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžných denních činností.

Projekt má 6 cílových skupin:

 • Děti s chronickým respiračním onemocněním
 • Děti s poruchami pozornosti 
 • Dospělé osoby s diabetes mellitus II. typu 
 • Dospělé osoby s hypertenzí 
 • Dospělé osoby s chronickým vertebrogenním algickým syndromem a snížením pracovní schopnosti
 • Dospělé osoby s duševním onemocněním 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020. Program č. 170/2020/PVP/OKD.

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Více podrobností a přihlášky naleznete pod tímto textem.

Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň 

Přihlášení a další info: Oddělení celoživotního vzdělávání

 

Podrobnosti a přihlášky

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie je součástí aktivit Západočeské univerzity v boji proti covid-19. Termokamery jsou v současnosti masivně instalovány v nemocnicích, na úřadech, ve firmách. Od jejich použití se očekává, že odhalí osoby se zvýšenou teplotou, aby se nedostaly do užšího kontaktu s ostatními zdravými osobami a omezilo se tak riziko přenosu nákazy. Bez vyškolení lidí, kteří o použití termokamer rozhodují, kteří termokamery instalují i těch, kteří jimi diagnostikují teplotu osob, si ale všichni kupujeme pouze iluzi bezpečí.

Pokud chceme dobře tepelně diagnostikovat lidské tělo, je třeba o něm něco vědět, o termoregulaci, o příčinách a projevech změn tělesné teploty. Úplně základní je uvědomit si, že na povrchu lidského těla není všude stejná teplota. A tato teplota se může velmi lišit od vnitřní teploty, jejíž překročení znamená stav zvýšené teploty nebo horečky.

Zároveň chceme, aby naši absolventi byli připraveni i na takové situace, kdy jim samotným může při kontaktu s měřenými osobami hrozit určité zdravotní riziko. Součástí kurzu je proto část o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich použití. A to nejen teoreticky ale vše si prakticky vyzkouší. Do kurzu jsme vložili i problematiku první pomoci při možných krizových situacích.

 

Přípravný kurz

BIOLOGIE ČLOVĚKA

RÁMCOVÝ OBSAH PŘÍPRAVNÉHO KURZU

 • Buňka - stavba, dělení. Tkáně - epitelová, pojivová, svalová, nervová.
 • Kosterní soustava a spojení kostí.
 • Svalová soustava.
 • Přeměna látek a energie.
 • Trávicí ústrojí.
 • Dýchací soustava.
 • Tělní tekutiny.
 • Krev - složení, krevní elementy, funkce krve, krevní skupiny. Imunitní systém.
 • Srdečně cévní systém.
 • Vylučovací systém.
 • Pohlavní ústrojí muže a ženy.
 • Endokrinní žlázy (Žlázy s vnitřní sekrecí).
 • Nervový systém.
 • Zrakové ústrojí.
 • Sluchově-rovnovážné ústrojí.
 • Kožní ústrojí.
 • Cvičný test přípravného kurzu

 

Absolvování kurzu neopravňuje účastníky pro přijetí k řádnému studiu na FZS.

 

Aktuální podrobnosti a přihlášku naleznete v části Přijímací řízení.

Efektivní trénink paměti

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

 • Hodinová dotace celkem: 48
 • Maximální počet účastníků: 40

1. skupina seniorů

Přednášející: Mgr. Kroupová Lenka

Addenbrookský kognitivní test (ACER) – administrace před tréninkem paměti

 

 

Teorie, procvičování

Metoda

1. setkání

Addenbrookský kognitivní test (ACER)- interpretace

T: Úvod do problematiky, základní informace o mozku, druhy paměti

P: Procvičování krátkodobé paměti

 

2. setkání

T: Kognitivní funkce

P: Procvičování koncentrace pozornosti

Metoda Loci.

3. setkání

T: Paměť a kognitivní funkce ve vyšším věku

P: mnemotechnika na zapamatování čísel

rozvoj smyslů

Strategie prvního písmene, zapamatování čísel pomocí „chunking“.

4. setkání

T: Paměť a pozornost

P: Přesmyčky, přísloví, slovní žebříky

Paměťové háčky,

mnemotechnika na zapamatování jmen.

5. setkání

T: Mozek a informace

P: Procvičení senzorické paměti

Mnemotechnika kategorizace.

6. setkání

T: Poruchy a onemocnění poznávacích funkcí (paměti)

P: Procvičení dlouhodobé paměti, antonyma

Kalendář zpaměti, koncentrační cvičení.

7. setkání

T: Psychické proměny ve stáří

P: Procvičení slovní zásoby, koncentrace

Zapamatování pomocí příběhu.

8. setkání

T: Prevence poruch paměti

P: Procvičení logického myšlení

Kalendář.

mnemotechnika zapamatování pomocí příběhu, budování rezervní mozkové kapacity.

9. setkání

T: Mnemotechniky a strategie

P: Procvičení kreativity

Smyslové vnímání,

prostorová orientace

10. setkání

T: Technika symbolů

P: Procvičení

Technika symbolů,

body systém.

11. setkání

T: Význam her ve stáří

P: Slovně jazykové schopnosti

Myšlenková mapa.

12. setkání

10 typů pro lepší paměť

Addenbrookský kognitivní test (ACER) po tréninku - interpretace

Opakování mnemotechnik.

 

Addenbrookský kognitivní test (ACER) – administrace po tréninku paměti

 

 

Popis projektu EFEKTIVNÍ TRÉNINK PAMĚTI

2. skupina seniorů

Přednášející: Mgr. Edlová Magdalena

Addenbrookský kognitivní test (ACER) – administrace před tréninkem paměti

 

 

Teorie, procvičování

Metoda

1. setkání

Addenbrookský kognitivní test (ACER)- interpretace

T: Úvod do problematiky, základní informace o mozku, druhy paměti

P: Procvičování krátkodobé paměti

 

2. setkání

T: Kognitivní funkce

P: Procvičování koncentrace pozornosti

Metoda Loci.

3. setkání

T: Paměť a kognitivní funkce ve vyšším věku

P: Číslice v obrazech i slovech

Strategie prvního písmene.

4. setkání

T: Paměť a pozornost

P: Přesmyčky, přísloví, slovní žebříky

Paměťové háčky.

5. setkání

T: Mozek a informace

P: Procvičení senzorické paměti

Chunkování.

6. setkání

T: Poruchy a onemocnění poznávacích funkcí (paměti)

P: Procvičení dlouhodobé paměti, antonyma

Myšlenková mapa.

7. setkání

T: Psychické proměny ve stáří

P: Procvičení slovní zásoby, koncentrace

Zapamatování pomocí příběhu.

8. setkání

T: Prevence poruch paměti

P: Procvičení logického myšlení

Kalendář.

9. setkání

T: Mnemotechniky a strategie

P: Procvičení kreativity

Smyslové vnímání.

10. setkání

T: Technika symbolů, prstová abeceda.

P: Procvičení

Technika symbolů.

11. setkání

T: Význam her ve stáří

P: Procvičení

Hry a hraní.

12. setkání

10 typů pro lepší paměť

Addenbrookský kognitivní test (ACER) po tréninku

 

Opakování mnemotechnik.

 

Vzdělávací cíl:

 

Od poloviny 20. století dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatelstva. Je nutné, zaměřovat se na kvalitu života stárnoucí populace, její integraci ve společnosti a autonomii rozhodování do nejpokročilejšího věku. Mezi nejefektivnější nástroje patří trénování všech základních kognitivních funkcí, jako je pozornost, orientace, paměť, slovní produkce, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti. Trénování působí preventivně proti Alzheimerově chorobě, zvyšuje soběstačnost a prodlužuje nezávislost seniorské populace, čímž se podporuje setrvání seniorů v domácím prostředí. Cílem projektu je seznámit osoby seniorského věku s principy, metodami a cvičeními pro využití a rozvoj paměti, které mohou uplatnit v každodenním životě. Využita budou cvičení pro rozvoj krátkodobé
i dlouhodobé paměti, mnemotechniky, koncentrační cvičení pozornosti, práce s textem, cvičení orientace atd. certifikovaným trenérem ČSTPMJ III. stupně, Mgr. Kroupovou Lenkou a Mgr. Edlovou Magdalenou certifikovaným trenérem paměti ČSTPMJ III.stupně. Efektivní trénování paměti bude probíhat ve 2 skupinách po 20 seniorech, ve 12 lekcích po 2 vyučovacích hodinách. Při prvním a posledním tréninku senioři absolvují Addenbrookský test kognitivních funkcí.

 

Lektoři

Mgr. Lenka Kroupová

 • 2000 - FF UK Praha – obor: ošetřovatelství – pedagogika
 • 2012 - ZCU v Plzni - Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace Rozšiřující studium psychologie pro SŠ 
 • 2014 - Výcvik ISZ „Umění terapie“- komplexní program vzdělávání v psychoterapii ve zdravotnictví  

Kurzy a vzdělávací akce:

 • Certifikovaný trenér paměti ČSTPMJ – 1., 2., 3. stupně
 • Psychodidaktický seminář k expresivním aktivitám dětí a dospělých, Praha, 2018
 • Neurolingvistické programování, Praha, 2016
 • Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti, Praha, 2016
 • Trénování paměti od A do Z s Arlettou van Assel, Praha, 2016
 • Asertivita, Plzeň, 2020

Aktivní účasti na konferencích:

-          7. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, „Osobnostní charakteristiky všeobecné sestry“, 7.2.2013 ČAS a MU LF Brno.

-          III. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY. Interakce sester s nemocnými v paliativní péči a jejich příbuznými. Olomouc 24. a 25.11.2011

-          VI.Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, „Komunikační dovednosti sester paliativní péče“ 8.2.2010 Brno

Publikační činnost:

-          Kroupová, L. Trénink paměti a kognitivních funkcí. Plzeň. 2015. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. Sborník příspěvků,s.64-66. ISBN 978-80-261-0503-9

-          Kroupová, L. Psychologické aspekty paliativní péče. Zborník z medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2014 – IX. ročník.s 873-879. ISBN 978-80-561-0180-3 

-          Hromová M., Kroupová L., Benadová G.,Neurologie pre prax, Změna počtu trombolizovaných pacientů v ČR po prodloužení terapeutického okna ze 3 na 4,5 hodiny“ Martin, ISSN 1337-4451

-          Kroupová L., Hromová M, „Komunikační dovednosti sester paliativní péče“ Sborník k VI. Mezinárodní konferenci všeob. sester a pracovníků vzdělávajících NELZP, ČAS a MU LF Brno,ISBN 978-80-7399-196-8

-          Conference Proceedings VI.International Conference. The Czech  Nursing Asociation and Masaryk University Fakulty of Medicine.Communication skills of Nurses in Palliative care. 2013. s. ISBN 978-80-7399-208-8

-          Kroupová L. „Osobnostní charakteristiky všeobecné sestry“ Sborník 7. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících NELZP, ČAS a MU LF Brno,2013. s  ISBN 978-80-7013-555-6

Kapitola v odborné knize:

 • Akutní péče z psychosociálního hlediska. Akutní péče pro nelékaře. s.159-165, ISBN 978-80-261-0498-8

Projektová činnost:

·         Seniorfest – spolupráce s MMP OSS – cyklus přednášek zaměřených na zdravotní prevenci seniorů - autor

 • Projekt podporovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje „Studuj srdcem“- účast
 • Projekt Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí ZČU FZS FYT, MZČR - účast

 

 

 

 

Mgr. Magdalena Edlová, DiS.

 • ZČU Plzeň – Pedagogická fakulta, Sociální politika a sociální práce -  magisterské studium, 2011 – 2014 – titul Mgr.
 • Poradce pro pozůstalé – profesní kvalifikace (69-020-M), (2013) zakončený zkouškou (odborný garant PhDr. Naděžda Špatenková)
 • ZČU Plzeň – Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice, Psychologie ve vzdělávání 2007 – 2010 – titul Bc.

Kurzy, vzdělávací akce

 • Certifikovaný trenér paměti – 1., 2., 3.stupeň
 • Strategie rychlého čtení
 • Autogenní trénink a aktivizační techniky
 • Aktivizující didaktické metody a speciální didaktické postupy
 • Reminiscence jako jedna z validačních metod
 • Pohyb - nejúčinnější forma prevence demence
 • Aktivizace seniorů a lidí s demencí
 • Specifika seniorů jako účastníků edukačních aktivit
 • Kreativita v trénování paměti
 • Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby – Neuropsychologické základy
 • Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby – Neuropsychologické praktikum
 • Vzpomínejme, když pečujeme.
 • I smutek patří k životu.
 • IX. Den paliativní hospicové péče – „Ve vašich rukách se cítím bezpečný“.

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taping

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Účastníci se naučí tejpovat všechny malé i velké klouby těla a hlavní svalové skupiny, včetně achillovky. Tejpování používáme jako prevenci proti úrazům a na doléčení pooperačních a poúrazových stavů.

 1. Teoretická část
 2. - úvod, indikace, kontraindikace
 3. - využitelné materiály
 4. Praktická část
 5. - metodika tapingu

- nácvik techniky oblepování jednotlivých kloubů těla

 1. Kineziotaping
 2. Teoretická část
 3. - úvod do techniky
 4. - indikace, kontraindikace

  Praktická část

Technika nástřihu tejpovacích pásek

Nácvik tejpování jednotlivých svalových skupin

Vzdělávací cíl: Účastník kurzu se naučí používat techniku tapingu a kineziotapingu.

Hodinová dotace celkem: 16

Maximální počet účastníků: 22

Upřesnění cílové skupiny: Primárně je akce určena studentům a odborným asistentům FZS, ale i dalším pracovníkům ve zdravotnictví (lékařské/nelékařské) obory.

Lektoři

Stanislav Flandera

Masážím se věnuje více než 40let, mezi prvními v ČR začal pořádat kurz akreditovaný MZČR Masér v kategorii nižších zdravotnických pracovníků, dnes  Masér ve zdravotnictví.  Založil a dlouhá léta byl prezidentem profesní masérské organizace Aliance masérů zdravotnických AMZČR (proklik na stránky www.amzcr.cz). Za svůj přínos oboru získal mnohá ocenění.

Napsal knihu Klasická masáž, která byla uznána jako učebnice pro masérské obory.

Kniha Tejpování pevnými a pružnými páskami byla první svého druhu v České republice. Na ní navázala kniha Kineziotaping.