Kurzy OCV

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie je součástí aktivit Západočeské univerzity v boji proti covid-19. Termokamery jsou v současnosti masivně instalovány v nemocnicích, na úřadech, ve firmách. Od jejich použití se očekává, že odhalí osoby se zvýšenou teplotou, aby se nedostaly do užšího kontaktu s ostatními zdravými osobami a omezilo se tak riziko přenosu nákazy. Bez vyškolení lidí, kteří o použití termokamer rozhodují, kteří termokamery instalují i těch, kteří jimi diagnostikují teplotu osob, si ale všichni kupujeme pouze iluzi bezpečí.

Pokud chceme dobře tepelně diagnostikovat lidské tělo, je třeba o něm něco vědět, o termoregulaci, o příčinách a projevech změn tělesné teploty. Úplně základní je uvědomit si, že na povrchu lidského těla není všude stejná teplota. A tato teplota se může velmi lišit od vnitřní teploty, jejíž překročení znamená stav zvýšené teploty nebo horečky.

Zároveň chceme, aby naši absolventi byli připraveni i na takové situace, kdy jim samotným může při kontaktu s měřenými osobami hrozit určité zdravotní riziko. Součástí kurzu je proto část o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich použití. A to nejen teoreticky ale vše si prakticky vyzkouší. Do kurzu jsme vložili i problematiku první pomoci při možných krizových situacích.

Přípravný kurz

Akreditovaný kurz MPSV První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2020/0401-SP/PC/PP/VP

V případě zájmu kontaktujte Lenku Krausovou: 377 633 722 e-mail: krauso@fzs.zcu.cz