INFORMACE A OPATŘENÍ FZS – Studenti – COVID-19

Studenti vykonávající souvislé i průběžné praxe mohou využít možnosti bezplatného, fakultního otestování.

Časová kapacita testování bude do dalších týdnů průběžně upravována dle aktuální situace.

Provoz testovacího centra na ZČU na Borech je pozastaven, studenti si musí zajistit případné testování na jiném veřejném, odběrovém místě

SOUHRNNÉ INFORMACE K ZÁVĚRU LETNÍHO SEMESTRU

Obecně platí, že vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

  • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
  • byli jste proti nemoci covid-19 očkováni:

    a) u dvojdávkového systému jste absolvovali aplikaci první dávky, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 90 dní po této aplikaci,
    b) u dvojdávkového systému jste absolvovali aplikaci dvou dávek, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 9 měsíců po první aplikaci;
    c) u jednodávkového systému nemusíte být testováni v období 14 dní až 9 měsíců po aplikaci. 

  • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní. Pro pravidelné antigenní testování můžete využít testové místo na Borech v prostorách Univerzitní knihovny (je třeba se předem registrovat), v tomto případě je testování hrazené ze zdravotního pojištění; v jednání je otevření testového místa v centru města – o konkrétních časech testování a formách registrace budete včas informováni;
  • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.

Vysokým školám nejsou poskytovány samotestovací sady, ale pro výjimečné situace (zejména zahraniční studenty, kteří nemohou využít veřejná testovací místa) je omezené množství těchto testů na jednotlivých fakultách k dispozici, samotestování je však vždy třeba domluvit a realizovat předem tak, aby nedocházelo k narušení výuky nebo zkoušení. V případě potřeby se informujte o konkrétních možnostech samotestování na své fakultě (přehled kontaktů na jednotlivé fakultní koordinátory najdete níže). Samotestovací sady jsou pro urgentní situace k dispozici též na kolejích. 

V případech, kdy se jedná o individuální konzultace a individuální prezenční výuku, není testování nařízeno mimořádným opatřením, ale v zájmu ochrany zdraví všech je vhodné podstoupit testování i v těchto situacích.

Důležité soubory