INFORMACE A OPATŘENÍ FZS – Studenti – COVID-19

Studenti vykonávající souvislé i průběžné praxe ve fakultní nemocnici Plzeň se musí řídit nařízením vedení FN. Aktuálně platné nařízení vedení FN - ve spodní části této stránky - důležité soubory.

SOUHRNNÉ INFORMACE K začátku zimního semestru

Ve všech vnitřních prostorách ZČU je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou:

  • ubytování,
  • studentů při výuce, kteří jsou usazeni,
  • pedagogických pracovníků při poskytování vzdělávání, zpěvu a tělesné výchovy,
  • osob v době výkonu práce na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka,
  • konzumace potravin v menze,
  • sportovců nebo cvičících osob v době sportování.

Výuka

Výuka (přednášky, semináře, cvičení) a vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání dle vysokoškolského zákona, jsou v současnosti bez omezení.

Účast na ostatních vzdělávacích akcích (včetně akademických obřadů) nad 20 osob je podmíněna prokázáním bezinfekčnosti (O-N-T).

Návrat zaměstnance / studenta ze zahraničí

Zaměstnavatel je povinen zamezit vstupu na dané pracoviště osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, pokud nepředloží zaměstnavateli (nebo koncovému uživateli, u něhož vykonávají práci) doklad o testu / očkování / prodělání nemoci. U návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem může být zaměstnanec vpuštěn na pracoviště, do výsledku testu ale platí povinnost ochranných prostředků. Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o výše uvedených cestách do zahraničí.

Více informací

Koleje

Nutné předložení testu nebo potvrzení o očkování/prodělání nemoci nebo test na místě před zahájením ubytování a pak každých 7 dní (netýká se očkování a prodělání nemoci). 

Více informací

Knihovna

Provoz umožněn s omezeními - max. kapacita, rozestupy.

Více informací

Hromadné akce

Max. 1000 osob uvnitř nebo 2000 osob venku + test nebo potvrzení o očkování/prodělání nemoci (neplatí při akci do 20 osob a sportovní akce)

Více informací 

Nad rámec výše uvedeného nadále platí doporučení 3 R (ruce, roušky/respirátory, rozestupy), upřednostnění elektronické komunikace apod. 

Zákaz přítomnosti osob pozitivních na COVID-19 na půdě ZČU.

Důležité soubory