Oddělení zdravotnické praxe

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
Husova 11 
301 00  Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud je již uzavřena se zdravotnickým zařízením nebo společností smlouva o výkonu odborné praxe, je povinností studenta nastoupit na praxi ve smluveném termínu.
Pokud nemůže z vážných rodinných nebo ze zdravotních důvodů na smluvené pracoviště v dohodnutém termínu nastoupit, musí o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího učitele ročníku, který následně předá informaci na odd. zdravotnické praxe.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí  7:30 – 11:00  13:00 – 14:00

Středa    7:30 – 11:00  13:00 – 16:30

Pátek                             12:30 – 14:00