Přejít k obsahu

Informace pro přijaté uchazeče ve 2. kole - bakalářského a navazujícího magisterského studia
– Rozhodnutí o přijetí bude předáno uchazeči při zápisu do 1. ročníku

Ergoterapie

Radiologický asistent

Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 - 2. kolo
– pouze pro bakalářské obory

Informace o příjímacím řízení

– elektronické přihlášky ke studiu lze podávat do 22. 8. 2019

– platba musí být uhrazena do 22. 8. 2019

Pozvánka k příjímací zkoušce - II. kolo

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 - 2. kolo
– pouze pro navazující magisterské obory

Informace o příjímacím řízení

Pozvánka k příjímací zkoušce - II. kolo

31.7.2019

Stanislava Nová
studijní oddělení
tel.: 377 633 710
stnova@fzs.zcu.cz

Patička