Přejít k obsahu

Oddělení zdravotnické praxe

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
Husova 11 
301 00  Plzeň

 

- smluvně zajišťuje odbornou praxi studentů všech oborů Fakulty zdravotnických studií

- přehled zařízení, se kterými má FZS uzavřené rámcové smlouvy pro výkon praxe studentů naleznete pod nabídkou Přehled rámcových smluv.

Důležité upozornění

Pokud je již uzavřena se zdravotnickým zařízením nebo společností smlouva o výkonu odborné praxe, je povinností studenta nastoupit na praxi ve smluveném termínu.
Pokud nemůže z vážných rodinných nebo ze zdravotních důvodů na smluvené pracoviště v dohodnutém termínu nastoupit, musí o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího učitele ročníku, který následně předá informaci na odd. zdravotnické praxe.

 

Jana Růžičková

tel.: 377 633 707; mob.: 725 980 036

číslo dveří: HJ 105

e-mail: janruz@fzs.zcu.cz

Úřední hodiny:

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

7:30 - 11:00

13:00 - 14:00

Středa

7:30 - 11:00

13:00 - 16:30

Pátek

-

12:30 - 14:00

Patička