Co je potřeba k podání přihlášky

Přihlášku ke studiu na Fakultě zdravotnických studií lze podat pouze elektronicky.

Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení je stanoven od 12.12.2022 do 31. 3. 2023. Přihlášku následně vytiskněte, s předepsanými doklady ji zaslat nejdéle do 14. 4. 2023 na fakultu a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.

Okamžikem uložení elektronické přihlášky do systému je s uchazečem zahájeno přijímací řízení. V případě podání více přihlášek je nutné u přihlášek zvolit prioritní program.

Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na http://eprihlaska.zcu.cz a další informace jsou zveřejněny v dokumentech výše.

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení kontaktuje studijní oddělení FZS.

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení  37763 3710

Bc. Petr Nový - Studijní referent pro bakalářské studium 37763 3716

Jana Legíňová - Studijní referentka pro bakalářské studium 37763 3709

E-přípravný kurz „Biologie člověka“:

 • je určen pro uchazeče o bakalářské studium na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni,
 • obsahuje komentované prezentace ve formě videa a podpůrné studijní materiály ve formě PDF.
 • každé téma je přetaveno do sady kontrolních otázek, dle kterých účastník identifikuje klíčové informace dané problematiky,
 • prostřednictvím on-line konzultačních vstupů garanta kurzu probíhá na základě dotazů účastníků diskuse, jež přináší vyjasňující odpovědi,
 • kurz je zakončen cvičným testem.

Poplatek ve výši 3 850,-Kč uchazeč poukáže převodem nebo složenkou na:

 • číslo účtu - 4811530257/0100
 • variabilní symbol - 534005
 • jako specifický symbol uvádějte Vaše mobilní číslo bez předvolby

 Registrace do kurzu probíhá do 21. 2.2023.

Unikátní přístupové údaje obdrží každý uchazeč na svůj kontaktní email 2. března 2023.

 

Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě:

Podrobnosti o kurzu

PODPŮRNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z BIOLOGIE ČLOVĚKA

V případě, že uchazeč nemá zájem účastnit se přípravného kurzu, má možnost zakoupit pouze studijní podklady ke kurzu. V tomto případě zašle částku 500,-Kč na:

 • číslo účtu - 4811530257/0100
 • variabilní symbol - 534005
 • jako specifický symbol uvádějte Vaše mobilní číslo bez předvolby!
 • potvrzení o platbě zasílejte na e-mail: lkrejci@fzs.zcu.cz - do předmětu zadat text: Studijní podklady potvrzení

Kontaktní osoba 

Lenka Krejčí
lkrejci@fzs.zcu.cz
377 633 701

 

 

Informace k přijímacímu řízení 2023/2024