Přejít k obsahu

Termíny k přijímacímu řízení do bakalářský studijních programů a navazujícího studijního programu

Termín podání přihlášky ke studiu 15.12. 2017 – 31.3. 2018
Termín pro zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení do 15.4. 2018
Termín pro zaslání vytištěné přihlášky ke studiu 

do bakalářského studijního programu, včetně potvrzení  o zdravotní způsobilosti, úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, dokladu o zaplacení administrativního poplatku

do 15.4. 2018
Termín pro zaslání vytištěné přihlášky ke studiu 

do magisterského navazujícího  studijního programu, včetně potvrzení  o zdravotní způsobilosti ,úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, potvrzení o absolvování výkonu povolání, dokladu o zaplacení administrativního poplatku

do 15.4. 2018
Termín přijímací zkoušky (bude stanoven 1 den) 11.6. – 15.6. 2018
Náhradní termín přijímací zkoušky 19.6. 2018
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www.pr.zcu.cz do 5 pracovních dnů po konání náhradního termínu přijímací zkoušky 

( tedy nejpozději 26.6. 2018)

Termín pro zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, pokud nebylo dodáno jako součást vytištěné přihlášky nejpozději v den přijímací  zkoušky v  mimořádných případech do 14.6. 2018 do 12.00 hod.
Zápis přijatých uchazečů do 1.ročníku  3.9. – 7.9. 2018


Mgr. Jaroslava Nováková
proděkanka pro pedagogickou činnost
30.11. 2018

Patička