Přejít k obsahu

Plzeň bude mít první absolventy bakalářského studijního oboru Ortotik – protetik

V září roku 2015 poprvé otevřela Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni prezenční formu tříletého bakalářského studijního oboru Ortotik – protetik se základním cílem vychovat kvalifikovaného nelékařského zdravotnického pracovníka v oboru Ortotik – protetik podle Zákona č. 96/2004 Sb., který definuje nelékařská zdravotnická povolání ve zdravotnictví.

Ke studiu nastoupilo 19 studentů, z nichž 2 přerušili studium. Během tří let byla výuka ortotiky – protetiky zaměřena na diagnostiku poruch funkce pohybového aparátu a jejich kompenzaci vhodnou pomůckou, od vyšetření, přes indikaci, výrobu, edukaci až k údržbě. Důraz byl kladen zejména na praktickou výuku v oboru, které bylo věnováno 1578 hodin z celkových 2973. Z toho 1317 hodin byla praktická cvičení a praxe, která probíhala ve firmách Otto Bock ČR s.r.o. a Protetika Plzeň s.r.o., což pro dané firmy nebylo vůbec jednoduché a patří jim velké poděkování nejen fakulty, ale hlavně studentů. V rámci souvislých odborných praxí s dotací 560 hodin za studium si mohli studenti vybrat ortoticko-protetické pracoviště v celé ČR.

Velký počet praktických hodin studenti zúročili v pátek 27. 4. 2018, kdy během praktické závěrečné zkoušky předvedli své praktické dovednosti. Hodnocena byla příprava pomůcky (výběr vhodného typu pomůcky, komplexní technologický postup, měrné podklady), vlastní výroba (vhodná technologie, materiál, čistota provedení, použitelnost výrobku, samostatnost práce a komplexní zručnost) a komunikace a slovní projev (prezentace výrobku, terminologie). V této zkoušce uspělo všech 17 studentů.

V červnu je čekají ještě státní závěrečné zkoušky z ortotiky, protetiky, klinických oborů a obhajoba bakalářské práce. Podle výkonů, které předvedli u praktické zkoušky, pevně věříme, že většina z nich rozšíří řady ortotiků – protetiků a že i po absolvování zůstanou věrni oboru.

Podruhé v historii fakulty se studijní obor Ortotik – protetik otevírá v září 2018, kdy se noví studenti budou zapisovat do prvního ročníku studia v prezenční formě.

Mgr. Rita Firýtová vedoucí učitel ročníku oboru Ortotik - protetik

Ing Pavel Černý, PhD. garant oboru Ortotik – protetik

Katedra rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických oborů Západočeské univerzity v Plzni

MUDr. Otto Kott, CSc., vedoucí Katedry rehabilitačních oborů.

ortotik-protetik_201807.05.18

Zpět na seznam aktualit

Patička