Přejít k obsahu

Odborná konference na téma „ Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny“

Katedra rehabilitačních oborů uspořádala dne 8. 11. 2017 odbornou konferenci, které se zúčastnily dvě visiting profesorky, PhDr. Elena Žiaková, PhD. ze Slovenské zdravotnické Univerzity v Bratislavě a prof. MUDr. Marcela Lippertová – Grünerová, PhD. z německé Lékařské fakulty v Kolíně.

Konference byla věnována problematice funkční anatomie, vrozených vad, amputací, protetice, neurorehabilitace a neurodynamiky. Konference se zúčastnilo 260 pasivních přítomných včetně studentů katedry a 18 přednášejících odborníků z regionů ČR a SROV. Součástí konference byl také workshop firmy Otto Bock a Stargen EU.19.11.17

Back

Patička